Kerkkoor zwaait af met jubileumconcert

Onder het luisterend oor van ongeveer 200 aanwezigen in de Martinuskerk gaf het Markelo’s Kerkkoor vanavond een concert ter ere van haar 90-jarig bestaan. Het jubileumconcert onder leiding van Marianne Weenink was tevens het laatste concert, het Markelo’s Kerkkoor heeft vanwege een dalend ledenaantal besloten te stoppen. Het enthousiasme tijdens het concert was er niet minder om, er werd vol overgave gezongen. Het concert werd mede opgeluisterd door a capella koor Close Company uit Bathmen, Roel Praas op piano en Ira Wunnekink op hobo. Al met al een waardig afscheid voor het koor dat ruim 90 jaar in de Martinuskerk aanwezig is geweest.

Voor aanvang van het concert was in de Martinuskerk een fotocollage van het koor te zien. Het concert werd geopend door de oud-voorzitters Hetty Brands en Gerry Berendsen, die tussen de de verschillende optredens alle leden van het koor voorstelden en meteen het aantal jaren lidmaatschap bekend maakten. Opvallend was het enorme aantal koorleden die al een heel wat jaren acte préséance gaven, waaronder zelfs een aantal tussen de 40 en 50 jaar. Het afscheidsconcert werd afgesloten met het lied ‘Mashiti, He’s born’ dat door beide koren gezamenlijk werd gezongen. Het leverde een daverend applaus en een staande ovatie op voor de koren. Na afloop werd nog gezellig nagepraat in de Martinushof, waar men tevens afscheid kon nemen van de leden van het kerkkoor.