Expositie 150 jaar Beaufort geopend met klokgelui

De expositie over het 150 jaar bestaan van het voormalige gemeentehuis, nu Het Beaufort, werd vanmiddag op bijzondere wijze geopend. Dat gebeurde door Willem Bosch, achter-achterkleinzoon van  architect Jacob Bosch, die het gebouw destijds ontwierp. Als openingshandeling gaf Bosch enkele forse rukken aan een touwtje waardoor het bronzen klokje in het klokkenstoeltje (Harry Knuiman: “Het is bepaald niet de Big Ben”) boven op het gebouw luid rinkelde. Even daarvoor had Bosch al aangegeven dat zijn komst van Blaricum naar Markelo een terugkeer was naar zijn roots toen hij vertelde dat op de plek  van Het Beaufort vroeger een boerderij stond met de naam hoeve Jacobus, refererend naar zijn familie. Beaufortvoorzitter Harry Knuiman heette wat eerder op de middag alle gasten welkom. Onder de aanwezigen waren naast de vrijwillige medewerkers van Het Beaufort wethouder Pieter van Zwanenburg namens de gemeente Hof van Twente en verschillende oud-raadsleden en oud-medewerkers van de voormalige gemeente Markelo die in het gebouw hebben gewerkt. De oud-medewerkers boden bij monde van Herma Bonenkamp ook een cadeau in de vorm van een borrelplank aan, met daarin een afbeelding van het gebouw gegraveerd.

Na de openingswoorden van Harry Knuiman gaf Henk Zomer, medewerker van de Stichting Heemkunde Markelo, via een power-pointpresentatie een toelichting op hetgeen de bezoekers op de expositie kunnen zien. Deze expositie, die ook werd samengesteld door en met materiaal van de Markelose Heemkundestichting,  bevat tal van documenten en foto’s over het gebouw. De gasten namen ruim de tijd om de expositie te bekijken waarbij de nodige anekdotes werden uitgewisseld. Ook daarna, tijdens de informele bijeenkomst in de foyer, haalden de aanwezigen talloze herinneringen op die ze tijdens hun tijd in het toenmalige gemeentehuis hadden meegemaakt. De expositie is vanaf morgen drie weekenden op zaterdag en zondag te bezoeken van 14.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.