Vrijdag opening expositie 150 jaar Het Beaufort

Zoals wellicht bekend wordt vrijdagmiddag een expositie geopend over het 150 jaar bestaan van het gebouw van het voormalige gemeentehuis, tegenwoordig Het Beaufort. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden en personen die in het verleden in het gemeentehuis werkten dan wel daar als raadslid actief waren. Er was echter onduidelijkheid over de openingstijden van de tentoonstelling voor het publiek. Welnu: de expositie is geopend op zaterdagen en zondagen 14, 15, 21, 22, 28 en 29 mei 2022 steeds van 14.00 uur tot 16.30 uur. Daarnaast kunnen groepen terecht op afspraak. De toegang is gratis.