Koninklijke onderscheiding voor Diki Hollander

Onder valse voorwendselen zijn vanmorgen een zestal inwoners uit de Hof naar het gemeentehuis in Goor gelokt. Onder hen de Markelose Diki Hollander. Ongetwijfeld viel het kwartje toen de auto werd geparkeerd op de Hofte en de wandeling richting de ingang van het gemeentehuis volgde. Burgemeester Ellen Nauta gaf aan het heel waardevol te vinden na twee jaren van beperkingen en afstand houden als gevolg van corona, het nu weer is toegestaan grotere groepen te ontvangen juist voor deze gelegenheid. Ellen Nauta: “De Koninklijke familie viert Koningsdag morgen in het gezellige Maastricht maar ook in Hof van Twente staat het bol van activiteiten ter ere van de verjaardag van onze Koning. En traditiegetrouw de dag voorafgaand aan Koningsdag, vandaag dus, de Algemene Gelegenheid, ook wel Lintjesregen genoemd”. 

Ruim 45 jaar geleden behaalde Diki Hollander haar eerste EHBO-diploma en werd lid van de EHBO vereniging Markelo-Diepenheim. Sinds 2007 maakt Diki deel uit van het bestuur van de vereniging en vervult ze de rol van coördinator dienstverlening. Aanvragen voor EHBO-ondersteuning worden door Diki beoordeeld. Nauta: “Vervolgens benadert u de nodige aantallen leden om als EHBO-post bij activiteiten en evenementen aanwezig te zijn en waar nodig eerste hulp te verlenen. U draagt er zorg voor dat de vrijwilligers over een geschikte EHBO-locatie beschikken en over de juiste hulpmiddelen. Na afloop haalt u deze hulpmiddelen ook weer op, draagt u zorg voor de nodige reiniging van kleding en hulpmiddelen en vult u de gebruikte materialen weer aan. Een nauwkeurige klus”. Diki is altijd aanwezig bij (herhalings)lessen en examens en heeft bovendien jeugd-EHBO lessen verzorgd op de Markelose basisscholen.

“Toen er in 1981 geen bemensing meer was voor de ambulancestandplaats in Markelo zijn door de toenmalig voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Markelo, vrijwilligers van de EHBO afdeling Markelo actief benaderd om zich als vrijwilliger voor de ambulancedienst aan te melden. U was een van hen en volgde ook hiervoor de nodige cursussen en trainingen. Met succes. In de periode tussen het behalen van de vereiste diploma’s en de opheffing van de ambulance standplaats in Markelo heeft u talrijke diensten gedraaid en vele ritten op de ambulance verzorgd. Ritten met bij tijd en wijle ook een grote impact. Ritten waarbij soms het verschil tussen leven en dood kon worden gemaakt. Ook ritten waar de inzet niet altijd tot het zo gewenste resultaat mocht leiden”, aldus Nauta. In 1990 heeft Diki het diploma behaald voor LOTUS-vrijwilliger (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers). Vier jaar later behaalde ze de bevoegdheid om zelf ook trainingen te mogen verzorgen en trad ze toe tot het bestuur van de LOTUS-vereniging De IJsselstreek en sinds 2018 heeft ze zelfs het penningmeesterschap op zich genomen.

Voordat burgemeester Nauta de versierselen opspeldde en de bloemen werden uitgereikt eindigde ze haar toespraak voor Diki Hollander met: “Mevrouw Hollander, u bént de EHBO en ik kan me zo voorstellen dat de EHBO-vereniging nog lang niet zonder u kan. Blijf vooral doen wat u leuk vindt, waar uw passie ligt, zolang als het kan. U bent ongetwijfeld door de landelijke EHBO geëerd vanwege uw trouwe inzet. Vanaf vandaag komt daar Koninklijke waardering bij. Zijne Majesteit de Koning heeft u benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau”.

Burgemeester Nauta gaf aan in haar toespraak in een volle raadszaal dat de Hof van Twente een grote hoeveelheid vrijwilligers kent. “Vrijwilligers die zich inzetten voor ons verenigingsleven, voor ons welzijnswerk. Vrijwilligers die het vaak zo vanzelfsprekend vinden –  om te zien naar een ander en van maatschappelijke betekenis te zijn. Gelukkig vindt niet iedereen dat zo vanzelfsprekend en is die enorme inzet en betrokkenheid gezien door anderen en heeft dat geleid tot een aanvraag voor Koninklijke erkenning. En dat is geen eenvoudig traject kan ik u vertellen. Er moet veel informatie boven tafel komen”, aldus Ellen Nauta.