Werkvak Grotestraat wordt verlengd

De Twentse Weg- en Waterbouw is in opdracht van gemeente Hof van Twente ruim 2 maanden bezig met de werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting van de Grotestraat in Markelo. Door onvoorziene oorzaken in de ondergrond tijdens de 1e fase van de werkzaamheden, heeft deze fase langer geduurd. De werkzaamheden aan de kabels en de leidingen hebben bovendien ook meer tijd in beslag genomen dan gepland. TWW geeft vandaag in een brief aan omwonenden aan, wel te blijven streven om de einddatum van mei 2022 te halen. In overleg met hulpdiensten, ondernemers en gemeente is besloten om het werkvak te verlengen. TWW geeft aan dat vanaf maandag 31 januari het werkvak wordt verlengd.Dit werkvak wordt rondom afgesloten met bouwhekken. Voetgangers kunnen langs 1 kant van het werkvak passeren. Bedrijven blijven zoals vanzelfsprekend toegankelijk. “Afhankelijk van de weersomstandigheden verwachten we eind februari het kruisingsvlak Grotestraat/Burgemeester de Beaufortplein weer open te kunnen stellen”, vertelt uitvoerder Robin Hogenkamp. 

Met de herinrichting van de Grotestraat wordt het gedeelte tussen Het Beaufort en de Bergweg heringericht met deels nieuwe bestrating, openbare verlichting en meubilair. Het project is uitgebreid met het aanbrengen van een hemelwaterriool. Dit rioolstelsel maakt een onderverdeling tussen het vuilwater en hemelwater. Daarnaast worden werkzaamheden verricht aan de gas- en waterleiding in het werkgebied door nutsaannemer Siers.