Gliede laag ontdekt op Elsenerveen

Het Elsenerveen ziet er kaal en verlaten uit. Alle bomen en struiken die er groeiden zijn weggehaald en inmiddels is de grond geplagd. Twee kranen zijn in het gebied gestart met chopperen. Het verschil tussen plaggen en chopperen is dat bij chopperen de begroeiing met een deel van de bovenste humuslaag wordt verwijderd. Plaggen is het verwijderen van de zode inclusief wortels en gaat dus dieper dan chopperen. Het vrijgekomen materiaal ligt op hopen om het Elsenerveen. Staatsbosbeheer geeft aan dat deze hopen verplaatst worden naar één centraal depot aan de Veenweg. Markeloër Gerrit Smit volgde het project in de afgelopen weken op de voet en bracht het gebied in beeld met zijn drone. 

Natuurgebied staat onder druk
De werkzaamheden in het natuurgebied de Borkeld zijn nodig daar het gebied volgens deskundigen onder druk staat. Staatsbosbeheer: “Als we niets doen, groeit het gebied dicht. Dit proces wordt nog eens versneld door stikstof. Het gebied is verdroogd, delen van de heide zijn versnipperd, het Elsenerveen is dichtgegroeid en het leefgebied van soorten is in de loop der jaren kleiner geworden. Hierdoor verdwijnen zeldzame planten en dieren. Vogels, reptielen en insecten die
bij dit landschap horen, hebben moeite om te overleven. Daarom voeren we werkzaamheden uit om
die soorten die onder druk staan, een handje te helpen.

Laag gliede ontdekt
Jan Sevink, professor doctor en hoogleraar in de fysische geografie en bodemkunde heeft tijdens zijn bezoeken aan het veld, een laag gliede ontdekt. Gliede is pikzwarte glanzende humus dat moeilijk water door laat. “Juist dit is wat het Elsenerveen nodig heeft. Behoud van de gliede levert meerwaarde op voor het behalen van de doelstelling om het water vast te houden. Dat betekent ook dat er iets minder veraard veen hoeft te worden afgegraven dan we van te voren hadden ingeschat”, aldus Staatsbosbeheer.

Bomkraters worden gedicht met leem
In het gebied zijn een aantal bomkraters en dunnen plekken aanwezig. Deze worden met aangevoerde leem gedicht, waardoor het water beter vast gehouden kan worden in het Elsenerveen. Dit is een voorwaarde om veel kwetsbare planten en dieren te kunnen behouden.