Zorgen over drinkwatervoorziening

Vitens heeft richting de provincie Overijssel te kennen gegeven dat de drinkwatervoorziening in Overijssel in gevaar is. Voor Alice Olde Reuver of Briel aanleiding om hierover vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente. Zo wil de fractievoorzitter van D66 van het college weten wat het college op dit moment doet om het probleem op te lossen en in hoeverre de gemeente betrokken is bij het beleid op dit gebied van de provincie. Het college krijgt ook de vraag of er bij maximale benutting van de waterwinning op de Herikerberg in Markelo risico’s op bijvoorbeeld natuurschade zijn.

Daarnaast wil Olde Reuver of Briel weten of er in Hof van Twente mogelijk nieuwe waterwingebieden zijn en of het college acties op wil zetten om het verbruik van drinkwater extra te verminderen. Door klimaatverandering zijn de afgelopen jaren de aantallen droge en hete zomers gestegen en zal dit in de toekomst alleen nog maar meer stijgen. Van de ruim 100 waterwingebieden in de provincie werd er is 2020 slechts één gebied niet volledig benut. Soms werd het maximum dat mag worden gewonnen zelfs overschreden.