Minder hinder eikenprocessierups

Het afgelopen jaar was er minder overlast van de eikenprocessierups in Markelo en de rest van Hof van Twente dan een jaar eerder. Het aantal meldingen was met 86 over heel 2021 een stuk minder dan de 407 meldingen in 2020. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het natte en koudere voorjaar en zomer hier ook invloed op heeft gehad. De gemeente wil dan ook niet de conclusie trekken dat de mindere hinder het gevolg is van de preventieve maatregelen. Wel lijkt het erop dat het gemiddeld aantal vlinders per val beduidend minder is dan het landelijk gemiddelde. In augustus zijn zogenaamde feromoom vallen geplaatst om de vlinders te tellen. De gemeente trekt de conclusie met de gekozen maatregelen op de goede weg te zijn, komend jaar zal de bestrijding op dezelfde wijze worden voortgezet.

Deze werkzijde houdt in dat in april bomen zullen worden behandeld met nematoden, in mei en juni nesten worden weggehaald en in augustus feromoom vallen worden geplaatst. Op een beperkt aantal plaatsen zijn bomen behandeld met Xentari. Naar verhouding komen er meer klachten uit het buitengebied dan uit de bebouwde kom. Ook dit jaar is niet bestreden in het buitengebied met uitzondering van schoolomgevingen, de Potdijk en Endemansdijk in Markelo.

De kosten voor de aanpak van de eikenprocessierups bedroegen in 2021 72.500 euro, fors minder dan de 140.000 euro in 2020.