Voorstel woonwagenlocatie tegen buitengebied Markelo

De afgelopen jaren was er in de gemeente Hof van Twente veel discussie over een mogelijke locatie voor woonwagens. Vijf locaties zijn samen met woonwagenbewoners, omwonenden, Viverion en gemeente bekeken. Hieruit kwam geen keuze naar voren waar iedereen zich in kond vinden. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om een locatie op de hoek van de Gorterstraat met de Wheedijk, tegen het buitengebied van Markelo, aan te wijzen als nieuwe locatie voor woonwagenstandplaatsen. Het voorstel staat voor de komende raadsvergadering van 14 december op de agenda.

De gemeente heeft van het Rijk in 2018 de opdracht gekregen woonwagenbewoners binnen afzienbare tijd kans te laten maken op een standplaats. De gemeenteraad heeft vorig jaar november het college opdracht gegeven op zoek te gaan naar locaties, hieruit zijn 5 mogelijke locaties naar voren gekomen. Volgens het college ligt de locatie nabij de voormalige gemeentegrens van Markelo gunstig, maakt het onderdeel uit van een bestaande woonomgeving en is er voldoende ruimte om woonwagenstandplaatsen te realiseren met ruimte er omheen zodat er geen directe inkijk is van en naar de woningen in de omgeving.