Afgelastingen Het Beaufort

Vanwege de nieuwe aangescherpte corona-maatregelen is een aantal activiteiten die in Het Beaufort zouden plaatsvinden afgelast. De voor komende woensdag 1 december vastgestelde filmvoorstelling gaat niet door.  Bij voldoende belangstelling van minimaal 10 personen zal deze film worden gedraaid op zondag 5 december om 11.00 uur. Verder gaat ook de lezing die de Goorse Lyanne Paskmp op vrijdagavond 10 december zou houden niet door. Deze zal waarschijnlijk op een later tijdstip plaatshebben.