Veevoederfabriek Markelo onderdeel grotere coöperatie

De veevoederfabriek in Markelo wordt vanaf 1 januari onderdeel van de nieuwe coöperatie ABZ De Samenwerking. Voor de fabriek in Markelo de zoveelste fusie sinds de coöperatieve landbouwvereniging Markelo in 1972 fuseerde met die van Goor en in 1975 met TRIO tot West-Twente. De naam West-Twente bleef ruim 20 jaar het straatbeeld in Markelo bepalen tot de fusie met Arkervaart in 1996 tot Arkervaart-Twente. ABZ Diervoeding ontstond in 2013 door een fusie met Brameco Zon. Nu volgt dus een fusie met coöperatie De Samenwerking uit Haastrecht. Medewerkers, Ondernemingsraden en leden van beide coöperaties zijn inmiddels geïnformeerd. De verwachting is dat de ledenraad van ABZ Diervoeding en de leden van De Samenwerking in december een fusievoorstel krijgen voorgelegd, waarbij de partijen een fusie per 1 januari 2022 voor ogen hebben.

Beide coöperaties zijn naar eigen zeggen kerngezond en succesvol waarbij omzetten al jaren stabiel tot licht stijgend zijn en de financiële resultaten zijn uitstekend. De coöperaties hebben een vergelijkbare missie, visie en werkwijze: het belang van de leden staat centraal. Al jarenlang werken ze samen op het gebied van bijvoorbeeld het inkopen van grondstoffen. De culturen van beide bedrijven sluiten goed aan en de twee coöperaties zijn ervan overtuigd dat ze bij elkaar passen en elkaar aanvullen en versterken. De fusie komt dus voort uit sterkte en een gezamenlijke overtuiging om het beste te willen voor de leden en onderscheidend te zijn in de markt, voor nu en in de toekomst. ABZ De Samenwerking heeft in elke regio een moderne fabriek, waaronder de fabriek aan de Goorseweg in Markelo.