Waterproject zorgt voor klimaatrobuustheid

In Markelosebroek is de afgelopen 3 jaar gewerkt aan een innovatief waterbeheerproject. Door waterschap en gemeente is intensief samengewerkt met acht agrarische bedrijven op het gebied van water- en bodembeheer. Morgenmiddag wordt het project opgeleverd tijdens een demomiddag bij de familie Addink aan de Visschersdijk 7 in Markelo. “We hebben in 2018 met behulp van dit project op zo’n 25 hectare land onderwaterdrainage aangelegd en stuwen geplaatst, zodat we zelf meer de controle hebben over het water in de bodem”, kijkt Rudi Addink als één van de deelnemende agrariërs tevreden terug op het project.

Het project moet de omgeving meer klimaatrobuust maken. Rudi: “In de droge zomers hebben we nog geprofiteerd van deze investering omdat we het water beter konden vasthouden en zelfs afgelopen natte zomer ook omdat we sneller het water konden afvoeren zodat we sneller het land weer op konden.” Volgens Rudi is het geen wondermiddel maar wel een goed hulpmiddel om klimaatrobuust te worden: “De maatregelen worden steeds scherper en de natuur is grilliger. Vroeger ging het er vooral om dat het water zo snel mogelijk verdween en nu willen we het water vooral vasthouden. Het is geen wondermiddel want het kan niet op elk perceel worden toegepast. Het ligt aan de hoogte van het land en het slootwaterpeil maar het is een goede aanvulling. Wij hebben bijvoorbeeld nooit een regeninstallatie gehad, dat veel arbeidsintensiever is en dat gaan we nu ook niet aanschaffen. Omdat het water bij de wortels komt, is het ook effectiever.”

Ook Stimuland is betrokken bij het project. “Met dit project hebben we denk ik bewustwording op het gebied van water en waterbeheer gecreëerd. Er is veel gemeten in de bodem en sloten. Deze informatie is onderling uitgewisseld en besproken zowel door boeren onderling alsook met het waterschap. Er vindt nu veel meer gezamenlijke afstemming plaats en er wordt aan meer knoppen gedraaid om tot een zo optimaal mogelijk waterbeheer te komen”, aldus Hendry van Ittersum van Stimuland.

Morgenmiddag wordt het project opgeleverd en is er tussen 15.30 en 17.00 uur een demomiddag bij de familie Addink. Op het erf is een doorlopende presentatie te zien over de aanleiding, terugblik en de investeringen van het project. De deelnemers van het project zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Omstreeks 16.00 uur start een rondleiding langs de projectinvesteringen onder leiding van Aquator en Waterschap Rijn en IJssel. Aanmelding verloopt via Hendry van Ittersum per mail of telefonisch 06 – 57 05 98 30.