Informatieavond werkzaamheden Grotestraat


Op maandag 15 november 2021 starten de werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting van de Grotestraat in Markelo. Om de hinder voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden wordt het werk in 4 verschillende fasen uitgevoerd zoals op bovenstaande afbeelding is aangegeven. Afhankelijk van de weers- en onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden medio mei 2022 gereed. Voor geïnteresseerden wordt op dinsdag 26 oktober van 17.00 tot 18.30 uur een inloopavond georganiseerd in Het Beaufort.

Werkzaamheden
In opdracht van de Gemeente Hof van Twente voert de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) de herinrichting Grotestraat in Markelo uit. Met de herinrichting van de Grotestraat wordt het gedeelte tussen de Bergweg en Het Beaufort heringericht met deels nieuwe bestrating en meubilair. Ook wordt de openbare verlichting vernieuwd. In combinatie met deze herinrichting is het project uitgebreid met het aanbrengen van een hemelwaterriool. Dit rioolstelsel maakt een onderverdeling tussen het vuilwater en hemelwater. Verder worden er werkzaamheden verricht aan de gas- en waterleiding in het werkgebied door nutsaannemer Siers.

Inloopspreekuur
Tijdens de werkzaamheden is er elke vrijdag een inloopspreekuur. Van 9.00 uur tot 10.00 uur kunt u vragen en opmerkingen stellen in de keet. De keet staat op een centrale plek in de nabijheid van het werk. Wanneer een nieuwe fase start, worden direct aanwonenden van de desbetreffende fase op de hoogte gehouden middels een nieuwe bewonersbrief. Gedurende de werkzaamheden is het aangegeven werkvak afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Uw woning en/of winkel blijft tijdens de werkzaamheden te voet bereikbaar.

Afvalinzameling
Het huishoudelijk afval wordt ingezameld conform de normale planning. U kunt de container net buiten het werkterrein of in de meest nabijgelegen zijstraat plaatsen waar de vuilniswagen kan komen. Mocht dit erg lastig zijn, zet dan uw container op de avond voor de inzameling aan het einde van uw inrit of stoep klaar. Wij brengen uw container naar de daarvoor bestemde plek en zetten hem na lediging weer op uw inrit of stoep. Bedrijven moeten hun afvalinzamelaar(s) informeren over eventuele gewijzigde routes.

Omleidingsroute
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. TWW doet er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht met waarschuwingen en afzettingen en mogelijke verkeersbegeleiding. Maak zgebruik van de omleidingsroute, voor de veiligheid en om schade te voorkomen.

Contactpersoon
Heeft u vragen? De uitvoerder is degene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen of informatie. Dat kan tijdens ons inloopuur, telefonisch of door een e-mail te sturen. De uitvoerder op het werk is Robin Hogenkamp en bereikbaar via de e-mail r.hogenkamp@tww.nl.