Drie jubilarissen bij motorclub

Motorclub Ons Genoegen heeft tijdens haar Algemene Ledenvergadering bij Herberg de Pot drie jubilarissen gehuldigd. Jos Olde Reuver en Andre Pullen zijn 25 jaar lid van de Markelose motorclub. Henk Berendsen werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Voor de drie jubilarissen waren er mooie woorden van de voorzitter en natuurlijk een boeket bloemen namens het bestuur en de leden van Motorclub Ons Genoegen.

Jos Olde Reuver heeft jarenlang een bestuursfunctie bekleed binnen de Motorclub Ons Genoegen. Daarnaast was hij actief in de PR-commissie en ondanks dat hij niet meer woonachtig is Markelo blijft hij de club trouw.

Andre Pullen heeft net als Jos jarenlang een functie binnen het bestuur gehad en is actief geweest in de terrein-commissie. “Zijn ervaring in de motorsport was en is voor de terrein-commissie nog altijd erg van waarde”, aldus de voorzitter.

Ook Henk Berendsen heeft een bestuursfunctie uitgeoefend. “Net als Andre was Henk veel aanwezig op de grote wedstrijden in Europa en kende menig team en rijder hem als een gezellige reus. Als voorzitter van de Rennerskartier commissie schept dat snel een goede band met de toprijders en teams om hen te binden aan de Herikerberg”, aldus het bestuur.