Versoepeling coronamaatregelen Martinuskerk

De regering versoepelt met ingang van 25 september de coronamaatregelen. Aan de hand daarvan geeft het overkoepelend orgaan van de Martinuskerk, PKN, een nieuw advies uit met als thema ‘Geef elkaar de ruimte’. “De anderhalvemetermaatregel verdwijnt maar we geven elkaar de ruimte om afstand te bewaren voor wie daar behoefte aan heeft’, geeft de kerkenraad aan.

In de extra kerkenraadsvergadering van 22 september jl. is het volgende besloten:
– Aanmelden en registratie voor de zondagse eredienst is niet meer van toepassing.
– U heeft geen CoronaCheck-app nodig om de eredienst bij te kunnen wonen.
– U kunt plaatsnemen naast wie u wilt, mocht u afstand willen bewaren tot andere bezoekers, dan is daar de mogelijkheid voor in de buitenste kerkbanken.
– U wordt nog steeds naar uw plek begeleid zodat de kerk vanaf de voorste banken gevuld wordt en heen-en-weer-geloop langs elkaar wordt vermeden. Het is voor de voorgangers ook prettiger dat iedereen voorin de kerk zit.
– Nog steeds zal één kerkbank vrij worden gehouden tussen de door bezoekers gevulde banken, zodat er voldoende ruimte resteert (mede met het oog op de samenzang).
– Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd, de eindcollecte bij de uitgang zal worden gedeeld door kerk en diaconie.
– Vanaf zondag 3 oktober is er weer gelegenheid om na afloop van de eredienst samen koffie te drinken in de Martinushof.
– Vanaf donderdag 7 oktober is de huiskamertafel in de Martinushof weer geopend om vanaf 9.30 uur koffie te drinken en gezellig samen bij te kletsen.
Ongetwijfeld zal het weer even wennen zijn voor iedereen om zijn of haar weg te vinden volgens de nieuwste regels. De kerkenraad hoopt u in elk geval, op deze gepaste wijze, weer iets vrijer welkom te mogen heten. Voor vragen kunt u uiteraard contact met hen opnemen.