Stichting Machtig Mooi Markelo Zoemt schenkt insectenhotel

Vrijwilligers van de Stichting Machtig Mooi Markelo Zoemt hebben aan de schooldirecties van Kindcentrum in Markelo een insectenhotel overhandigd. “De stichting vindt het belangrijk om de verbinding te maken met lokale partijen. Omdat de ‘jeugd de toekomst heeft’ en het Kindcentrum Markelo duurzaamheid heeft omarmd, werd contact gezocht met het nabijgelegen kindcentrum en dit cadeau aangeboden”, aldus Anita van Middendorp namens de stichting. Het insectenhotel, in de vorm van een honingraat, werd gemaakt door Bennie Schreurs. Hij gaf een uitgebreide toelichting bij de overhandiging van het insectenhotel en op welke wijze dit gebruikt gaat worden door de wilde bijen.

Martine Pleijsier, voorzitter van Stichting Machtig Mooi Markelo Zoemt, sprak ook tot de schooldirecties en aanwezigen: “Bij de bouw van het IKC Markelo heeft ‘groen bouwen’ centraal gestaan. Daardoor ligt het voor de hand om ook de lessen te ‘vergroenen’. Mede daarom wil de stichting dit cadeau en lesmateriaal aanbieden. Educatie in het groen is een van de doelstellingen van de stichting. Dit, naast het behouden van de natuur, het bevorderen van de biodiversiteit, en het bevorderen van burgerparticipatie en sociale cohesie”.

Zij gaf aan dat in gemeente Hof van Twente relatief weinig bijensoorten voorkomen en waarom ze het van belang vindt dat dit aantal uitbreidt. Zij gaf aan welke activiteiten de stichting ondernomen heeft om dit te bevorderen. De stichting is in gesprek met de gemeente Hof van Twente en de Provincie om het plan “Machtig Mooi Markelo Zoemt 2.0” tot uitvoering te brengen. Het realiseren van een insectenhotel en startpunt van een insectensnelweg, het in ere herstellen van het Koekgaitpad aangekleed met borden met daarop Haiku’s (korte gedichten over het gebied van de hand van mevrouw Bijl), aanleggen van bloemenweides, het aanleggen van een grote paddenpoel en het planten van bijen en insecten vriendelijke planten maken hier onder andere onderdeel van uit.

Het retentiegebied en de groenstrook aan de A ten Hovestraat (het Beekdal Markelo Oost) is volgens de stichting zeer geschikt als leslocatie en wordt daarom ook door vrijwilligers op deze wijze ingericht. Er zijn meerdere docenten aan de stichting verbonden en er is aangeboden om les te geven aan de schoolkinderen. De stichting ziet dan ook graag dat de scholen in de toekomst gebruik maken van ‘het buitenlokaal in wording’ aan de A ten Hovestraat. De schooldirecteuren hebben enthousiast het insectenhotel in ontvangst genomen en zijn voornemens om in de toekomst lessen over de natuur en het belang van biodiversiteit te gaan verzorgen.

Vanuit de stichting wordt binnenkort gestart met een onderhoudsploeg, die maandelijks bijeenkomt voor ‘klussen en kuieren met een kop koffie’. Mocht u belangstelling hebben voor een van de genoemden activiteiten, dan bent u van harte welkom op onze burendag of om u aan te melden via onze facebook pagina.