Voor 15 oktober aanvraag Ondersteuningsfonds Dorpsfeest

Stichting Dorpsfeest Markelo heeft al twee jaar op rij geen feest kunnen organiseren zoals zij dat voor ogen hadden vanwege corona. In 2019 werd voor het laatst een volledig Dorpsfeest georganiseerd. “Het resultaat over 2019 biedt ruimte om de Markelose verenigingen en stichtingen met € 12.000,- te ondersteunen”, vertelt Els Ulkeman, penningmeester van Stichting Dorpsfeest Markelo.

Online aanvraag indienen voor 15 oktober
Verenigingen en/of stichtingen die een beroep willen doen op het ondersteuningsfonds, kunnen hun aanvraag voor 15 oktober 2021 via het aanvraagformulier indienen. De Ondersteuningsfondscommissie beoordeelt de aanvragen en verdeelt het fonds. Alle aanvragers krijgen hierover in november bericht.

Uitkering Ondersteuningsfonds
Stichting Dorpsfeest Markelo heeft geen winstoogmerk. Het Ondersteuningsfonds kan (afhankelijk van het resultaat van het dorpsfeest) jaarlijks een financiële bijdrage verlenen aan Markelose verenigingen en/of stichtingen. Onder het motto samen feesten, samenleven vloeit op die manier het positieve resultaat terug naar de Markelose gemeenschap en wordt het sociale belang benadrukt.

Informatie
Wie vragen heeft over het Ondersteuningsfonds of over de aanvraag kan contact opnemen met Els Ulkeman, penningmeester Stichting Dorpsfeest Markelo, via penningmeester@dorpsfeestmarkelo.nl.