EHBO Markelo-Diepenheim zoekt cursusruimte

EHBO vereniging Markelo-Diepenheim en ‘n Veernhof waren jarenlang onomstotelijk aan elkaar verbonden. Afgelopen jaar is het pand verkocht en moest de EHBO op zoek naar een alternatief. Sporthal De Haverkamp bood uitkomst totdat Buitenschoolse Opvang Smallsteps en de GGD Twente de ruimten in gebruik namen. Inmiddels heeft de EHBO vereniging een tijdelijk onderkomen gevonden in het voormalige schoolgebouw van de Welp. “We hopen in september weer een plek te hebben waar de lessen kunnen worden gegeven zodat we in oktober kunnen starten met de herhalingslessen en de opleidingscursussen”, vertelt Hettie Hollander. 

Stof tot nadenken
Door de coronamaatregelen zijn er in de afgelopen maanden geen EHBO-lessen georganiseerd. Dit gaf de vereniging de tijd om te kunnen nadenken en overleggen met de gemeente over een mogelijke oplossing voor de huisvesting. “Helaas liggen die niet voor het oprapen omdat wij een vereniging zijn die de kosten laag wil houden. We zijn nog in overleg met een aantal organisaties”, geeft Hettie aan.

Diploma ‘Eerste Hulp’
De EHBO vereniging Markelo-Diepenheim heeft ongeveer 75 leden, die in het bezit zijn van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’. De vereniging is aangesloten bij het overkoepelende orgaan ‘EHBO-Nederland’. De EHBO-lessen die de vereniging verzorgt staan onder toezicht van het ‘Oranje Kruis’; een landelijke organisatie die erop toeziet dat de EHBO lessen gegeven worden volgens de vastgestelde richtlijnen.

EHBO opleidingen en herhalingscursussen
EHBO Markelo-Diepenheim verwacht in oktober 2021 een reeks opleidingen en herhalingscursussen op het gebied van Eerste Hulp te starten. Eerste hulp verlenen aan kinderen, AED hartreanimatie en een volledige Eerste Hulp opleiding, maar ook modules Wandelletsel en Alcohol en drugs staan op het programma.

EHBO als schakel voor evenementen
De EHBO vereniging assisteert bij verschillende evenementen in de plaatsen Markelo en Diepenheim. De EHBO ‘ers staan vrijwillig dienst te doen bij de evenementen. “Hiermee vormen ze een belangrijke schakel voor de Markelose en Diepenheimse gemeenschap”, aldus de vereniging.

Donateursgeld
Door de Covid 19 maatregel zijn de collectanten van de vereniging genoodzaakt om op een later moment het donateursgeld bij u op te komen halen. De vereniging hoopt op uw begrip. Wilt u een bijdrage storten als donateur of als vrije gift dan kunt u dit bedrag storten op bankrekening NL45 RABO 03407 54 680 t.n.v. EHBO vereniging Markelo – Diepenheim onder vermelding van uw naam en adres. Door het donatiegeld blijft de contributie laag voor onze dienstdoende EHBO ‘ers.