Dorpsraad zoekt nieuwe leden

20131013dorpsraad1Foto uit archief 2013 tijdens kennismaking met burgemeester Nauta

De Dorpsraad Markelo is op zoek naar actieve en enthousiaste leden die zich belangeloos in willen zetten voor Markelo. Naar eigen zeggen zit het huidige bestuur van de Dorpsraad niet stil maar denken en praten zij mee over belangrijke onderwerpen in het dorp en zijn hierover met regelmaat in overleg met gemeente Hof van Twente. Mensen die het bestuur van de Dorpsraad Markelo willen versterken kunnen zich aanmelden door een mail te sturen.  

Eind juli kwam de Dorpsraad naar buiten met een mogelijke oplossing voor de verkeersproblematiek in het centrum van Markelo. Hierbij presenteerde zij onderstaande impressie.

Sinds februari 2013 kreeg de Dorpsraad Markelo de beschikking over een eigen website. Daarvoor liep de informatie van de Dorpsraad met grote regelmaat via deze lokale nieuwssite. Inmiddels is deze zelfstandige website van de Dorpsraad wegens kostenbesparing vervangen voor een Facebookpagina. De Dorpsraad Markelo zet zich in voor de leefbaarheid van Markelo en is ontstaan na een bijeenkomst over de verkeersproblematiek in de dorpskern. De afgelopen jaren heeft de Dorpsraad zich onder meer ingezet voor het behoud van Het Beaufort en het zwembad voor Markelo maar ook de mogelijke komst van een randweg stond de afgelopen jaren veelvuldig op de agenda van het bestuur.