Zonnepark op voormalige voetbalvelden

Gemeente Hof van Twente heeft subsidie aangevraagd voor een zonnepark op twee voormalige voetbalvelden in Markelo. Dit project maakt onderdeel uit van het project De Groene Marke waarbij gekeken wordt naar gemeentegronden die eventueel ingezet kunnen worden voor het opwekken van zonne-energie. Volgens gemeente Hof van Twente komen daarvoor drie locaties  in aanmerking waaronder de voormalige voetbalvelden in Markelo maar ook gemeentelijke gronden aan de 1e Zomerdijk in Diepenheim en de Entersestraat in Goor. Het college heeft afgelopen dinsdag besloten om voor deze genoemde locaties een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van kleinschalige zonnevelden. Met deze tijdelijke omgevingsvergunning is het voor de gemeente mogelijk om SDE+ subsidie aan te vragen voor de betreffende locaties. 

Gemeente Hof van Twente is voornemens per locatie een gebiedsproces op te gaan zetten, waarbij gesprekken worden gevoerd met de omgeving. “De SDE+ subsidie wordt aangevraagd zodat wanneer er door de omgeving inderdaad gekozen wordt voor een zonnepark, deze mogelijkheid er financieel ook is. De SDE-pot wordt 2x per jaar opengezet: rond maart en rond oktober. Om de subsidie aan te kunnen vragen is een vergunning nodig. De gemeente verleent daarom deze week drie tijdelijke omgevingsvergunningen die bedoeld zijn om de optie open te houden. Het zonneveld is daarmee absoluut geen feit. Eerst komen de gesprekken met de omgeving”, aldus een woordvoerder van gemeente Hof van Twente.

Eind oktober zal de omgeving van de locaties in Goor en Markelo uitgenodigd worden om met elkaar de exploitatiemogelijkheden te bespreken. De gemeente wil inwoners de kans geven om zelf een project te ontwikkelen zodat de gemeenschap ook zelf kan profiteren van de opbrengsten en de lusten en lasten lokaal gedeeld kunnen worden.