Column Bekeukelarië

Een column is een met regelmaat verschijnend, kort stukje proza van een bepaalde auteur (columnist). Vaak wordt een column in een krant of tijdschrift gepubliceerd. Ook op Maarkelsnieuws wordt vanaf februari 2015 elke zondagmorgen een column geplaatst in de rubriek onsProat. In de jaren ’90 van de vorige eeuw verscheen in Markelo het huis-aan-huisblad ‘Nieuws van de Week’. Onder het pseudoniem “De man” verscheen daarin elke week een column met als titel Bekeukelarië… Onderstaande column was in bovengenoemd blad te lezen op 28 oktober 1994.

 Bekeukelarië
De man is in Goor in het VEC-gebouw geweest, of zoals het nu heet De Reggehof. Je hebt al Reggestad- muzikanten, Reggestad-radio en nu de Reggehof. Prachtig gebouw. Een grote ontvangsthal, compleet met loopbrug dat  de wijdse benaming draagt van Foyer. Iets van de Goorse tent is erin terug te vinden, nl. de bar. Ze hebben er dan ook twintig jaar over gedaan. Markelose plannen wijzen uit dat zoiets in twee jaar ook kan, compleet met sus-managers. De Reggehof getuigt van grootste en stadse allures. Die allures beginnen steeds meer vorm te krijgen. Ze beginnen daar al te praten van Goor Noord (= Delden), Goor Zuid (= Diepenheim) en Goor West (=Markelo). De inhoud van het Goorse volkslied (Goor met je bossen en je heide) krijgt daardoor ook meer inhoud.

De omliggende plaatsen mogen wel oppassen. De vroede vaderen in het dorp van de vijf heuvels zijn er niet bang voor. Zij gaan alvast het gemeentehuis een grondige opknapbeurt geven. Kan ook wel omdat de belastingen een ietsje pietsje duurder worden gemaakt. Met mekaar wordt het wel een “pietsje” dat merkbaar wordt in de knippe. De afvalstoffenheffing wordt ook verhoogd en Endemansdijk gaat dicht. De gevolgen worden nu al merkbaar. Je belt op dat je graag grof vuil weg wilt laten halen. Dat kan, ze komen dan en dan. En ja hoor, ze verschijnen. De hoop is te groot. Wordt een foto van gemaakt. De kantooroenen in Hengelo die dit systeem hebben uitgevonden en de foto onder ogen krijgen, beslissen: laten liggen die handel. Als je van die hoop nou drie kleine hoopjes maakt en bij je buren elk een hoopje op de stoep legt en die buren bellen ook naar Hengelo, dan kan het wel worden opgehaald. Nu bleef het echter drie dagen aan de weg liggen, terwijl de hoop bleef groeien. Uiteindelijk werd van hogerhand ingegrepen. De man kan zich voorstellen dat je na zo’n ervaringen er een andere gedachtegang op na gaat houden. Zou ons jonge college met een kleine verhoging geen betere oplossingen kunnen bedenken om de ergernis van het Markelo-minnend volkje wat weg te nemen?

Naast de visioenen van een groot socu-centrum wordt ons 85-bultendorp een fitnesscentrum in de Veer’nhof rijker. De man vindt dat een goed idee. Wij bewegen ons te weinig. Van de TV in de auto en van de auto voor de TV. Onze botten en spieren lijden daaronder en wij worden; kruk’n. Kruk’nhof zou een zeer toepasselijk naam zijn.

De man leest in de krant over de perikelen rond een oefenruimte voor onze muziekvereniging. Hij kan er geen touw meer aan vast knopen. Wil De Fanfare wel of niet een gebouw. Wil de gemeente wel of niet meewerken. Het lijkt wel wat op Bekeukelarië. Wie weet biedt het culturele centrum straks uitkomst. In ieder geval gaat De Fanfare haar jubileumfeest vieren en dat belooft iets moois te worden. Het thema; muziek als ontspanning, dringt dan even de probleempjes van ons smaakmakend dorpje op de achtergrond.

De man