MBE bepalend voor toekomst OVM

Na twee succesvolle editie’s van het Maarkels Business Event wordt vanavond een derde avond georganiseerd. Deze avond wordt georganiseerd door Maarkelsnieuws in nauwe samenwerking met een aantal Markelose ondernemers en zal dan ook bepalend kunnen zijn voor de toekomst van de ondernemersvereniging. Na de opening zal Oad-directeur Frans Schuitemaker vertellen over het belang van samen optrekken met andere ondernemers vanuit zijn rol als voorzitter van het Ondernemersplatform Hof van Twente. Vervolgens zal er voldoende ruimte zijn om in kaart te brengen wat de ondernemers met elkaar willen bereiken, uit willen dragen en hoe zij dit vorm willen geven.

De afgelopen tijd waren er diverse geluiden te horen binnen de club van Markelose ondernemers en gaven velen aan dat zij behoefte hebben aan een andere invulling van de vereniging. Met een aantal ondernemers uit verschillende branches werd daarom gebrainstormd en werd duidelijk dat er inderdaad een andere koers gevaren moet worden. Met dat in het achterhoofd zal vanavond het programma van het derde event om 20.00 uur beginnen bij De Kroon.

Henry Blankhorst zal met de presentatie van een geheel nieuw loyaliteitssysteem de avond afsluiten. Deze presentatie is de aftrap voor een spaarsysteem waar alle ondernemers maar ook verenigingen uit Markelo zich bij aan kunnen sluiten.