Bevrijdingsdag

De vrijwilligers van de Stichting Heemkunde hebben in hun archief een oud schoolschrift gevonden. Naast wat aantekeningen stond er een passend gedicht in, geheel in het teken van Bevrijdingsdag die zij graag met ons willen delen in de rubriek de Oude Toren op Maarkelsnieuws.nl. 

Zaterdag, 14 April 1945   Nieuwe Krant

Hitler’s  trotsche legerscharen,
die naar Engeland zouden varen,

Vluchten, van hun waan genezen,
voor de tanks der Canadeezen.

Weg was ’t vreeslijk Moffenkruis
elk weer baas in eigen huis.

Maar bij het bevrijding vieren
en het blijde vlaggen zwieren

Wordt, waar vinnig werd gestreden
in veel huizen smart geleden.

Menigeen wordt wel bevrijd
maar is alles, alles kwijt.