Creativiteit rondom Theatertour

De Creatieve commissie van Dorpsfeest Markelo heeft vanmorgen bij De Haverkamp samen met een aantal wagenbouwers gebrainstormd over de mogelijkheden die het thema ‘Theatertour‘ dit jaar te bieden heeft. De ideeën die ontstonden werden direct vertaald op papier en er werd zelfs de mogelijkheid geboden om de creativiteit al om te buigen naar een maquette. “De meeste buurten blijken al goed op weg te zijn met een uitwerking van een idee voor hun wagen. Voor ons een mooie bevestiging dat het thema goed is ontvangen bij de Markelose wagenbouwers” geeft Ans van Hinte als voorzitter van de Optochtcommissie aan.  (meer…)

Start van koetsbiljarten

In de week na Pasen gaat de strijd beginnen om de titel Biljartkoning en Biljartkoningin 2018. Natacha Bruneel en Freddy Vogel zullen hun titel verdedigen. Gaat het ze lukken om nogmaals plaats te nemen in de koets of geven ze het stokje door aan een nieuwe koning / koningin? De loting voor de eerste ronde is inmiddels geweest en op 3, 4 en 5 april worden de wedstrijden gespeeld in verschillende horeca gelegenheden. Dit jaar doen 138 mannen en 24 vrouwen een gooi naar de titel.

Inschrijving koetsbiljarten verlengd

De biljartcommissie van Dorpsfeest Markelo heeft de inschrijving voor het koetsbiljarten 2018 verlengd tot en met 18 maart 2018. Volgens de commissie zijn er namelijk nog een behoorlijk aantal vrouwelijke en mannelijke deelnemers die het tot nu toe nog ‘vergeten’ zijn om zich op te geven. “We willen hen ook graag de mogelijkheid geven zich te mengen in de strijd om de titel Biljartkoningin / Biljartkoning 2018”,  aldus Rudy Lodeweges namens de biljartcommissie. De loting voor de eerste ronde zal plaatsvinden in de week van 19 tot en met 25 maart. Voor wie een gooi wil doen naar deze eervolle biljarttitel kan zich nog tot en met 18 maart opgeven door een mail te sturen aan de biljartcommissie. Geef bij de opgave de volgende gegevens door: naam, moyenne (indien aanwezig) en telefoonnummer (bij voorkeur een mobiel nummer).

Strijd om Dorpsfeesttitels geopend

De biljartcommissie van Dorpsfeest Markelo heeft de inschrijving voor de competitiestrijd met als inzet de felbegeerde titels Biljartkoning  en Biljartkoningin 2018 vanaf heden voor geopend verklaard. Bij de deelnemende café’s; De Haverkamp, De Kroon, Dieka van de Kruusweg, Toornsmit, Café Vennebekken en ’t Wapen van Markelo is het mogelijk om je voor 1 maart op te geven. Daarnaast kun je je nu ook per mail opgeven mits je ook je naam, eventueel je moyenne en mobiele telefoonnummer duidelijk aangeeft. Wie spelen de finalepartijen op donderdagavond 23 augustus bij Café de Vennebekken en nemen de versierselen van Freddy Vogel en Natacha Bruneel voorafgaand aan het Dorpsfeestweekend in ontvangst? (meer…)

Optocht Dorpsfeest wordt Theatertour

Tijdens een druk bezochte trekkingsavond vanavond bij Zalencentrum De Haverkamp werd op spectaculaire wijze het thema onthuld van de optocht die eind augustus door de straten van Markelo zal rijden. Vertegenwoordigers van twaalf buurten speelden vanavond een spelletje ‘Markelose Miljoenenjacht’ onder leiding van Mariska ‘de Mol’. De deelnemers werden ondervraagd over hun kennis van en over het Dorpsfeest wat uiteindelijk resulteerde in de volgorde van de optocht. Vervolgens werden de ‘koffertjes’ in de vorm van ballonnen binnengedragen door oud-leden van de optochtcommissie. De zogenaamde koffertjes lieten allen een vraagteken zien wat betekent dat de subthema’s dit jaar door de buurten zelf mogen worden ingevuld maar alles te maken moeten hebben met het gepresenteerde thema: Theatertour. Na afloop van het officiële gedeelte werden de eerste subthema’s zoals Miss Saigon, Soldaat van Oranje, Grease, Poppentheater, Straattheater, Een ei hoort erbij (Mystiek theater), Alice in wonderland en de Theatertour Normaal al genoemd. Veel buurten waren enthousiast en vinden het prettig dat zij in zekere mate vrij zijn bij het kiezen van het onderwerp van hun praalwagen. (meer…)

Mogelijk muntautomaten tijdens Dorpsfeest

Vele vrijwilligers keken er naar uit. De eerste zaterdagmorgen in het nieuwe jaar werd traditioneel vrij gehouden voor het ‘inzakken van de Dorpsfeestmuntjes’ bij De Haverkamp. Terwijl duizenden muntjes werden verpakt, werden gelijktijdig de nieuwjaarswensen en nieuwtjes in het dorp met elkaar uitgewisseld. Maar tijden veranderen, en dus ook de muntverkoop van het feest der feesten in Markelo. Voorzitter Henk Bussink bevestigt dat het bestuur inderdaad het voornemen heeft om met muntautomaten te gaan werken tijdens het komende Dorpsfeest op 24, 25 en 26 augustus. “Het is nog niet 100% rond, maar het lijkt wel die kant op te gaan. Vandaar ook dat we hebben besloten om deze morgen niet in te plannen.”, geeft Bussink aan.   

Dorpsfeest op zoek naar antwoorden

Hoe kijkt de Markeloër naar Dorpsfeest Markelo? Maar belangrijker nog; wat is voor de Markeloër belangrijk wanneer hij/zij Dorpsfeest Markelo bezoekt? “Als dagelijks bestuur vinden we het belangrijk om te weten, hoe onze dorpsgenoten over het Dorpsfeestweekend denken, wat ze waarderen maar ook wat ze verbeterd zouden willen zien. Alleen hierdoor kunnen we als dagelijks bestuur een koers in gaan zetten die kenmerkend is voor en door Markelo”, vertelt Henk Bussink. Het dagelijks bestuur heeft daarom een aantal enquête vragen opgesteld waarop zij graag een antwoord zouden willen ontvangen. De enquête is uitsluitend online in te vullen en te versturen.

Hilko Pruntel voorzitter Dorpsfeest

Hilko Pruntel wordt de nieuwe voorzitter van Dorpsfeest Markelo. Het komende jaar zal Hilko zoveel als mogelijk met de huidige voorzitter, Henk Bussink meelopen om zich voor te bereiden op zijn taak die hij vanaf de Najaarsvergadering officieel op zich zal nemen. Lang hoefde hij er niet over na te denken. De 36-jarige Hilko is in het dagelijks leven senior inkoper bij Inkopenvoor. Zijn rol als teamspeler en bezig houdend met publieke processen waarbij hij omgaat met veel verschillende mensen zullen hem als voorzitter van het Dorpsfeest zeker goed van pas komen. “Als dagelijks bestuur zijn we enorm blij dat we met Hilko de komende periode weer een constant bestuur kunnen vormen”, aldus Ceciel Boode. Zij doelt hierbij op de bestuurswisselingen van de afgelopen twee jaar waarbij zij de taken overnam van Gerrie Pinkert en Els Ulkeman dit jaar de functie van penningmeester van Harry Nijkamp overnam. Dit jaar zal Henk Bussink zogezegd de bestuurshamer doorgeven aan Hilko Pruntel waarna de komende drie jaar geen bestuurswisselingen binnen het dagelijks bestuur zijn te verwachten.  (meer…)

Dorpsfeest kijkt terug op jaar van verhuizing

De aanwezige aftredende leden: Jan Henk Morsink, Harry Nijkamp, Dini Bussink, Bert Pinkert en Gijs Opdam

Stichting Dorpsfeest Markelo blikte gisteravond tijdens haar najaarsvergadering bij Zalencentrum de Poppe terug op het Dorpsfeest 2017. Een vast agendapunt op deze vergadering zijn de bestuurswisselingen binnen het stichtingsbestuur. Daarnaast werd ruimschoots de tijd genomen om het laatste weekend van augustus 2017 met elkaar te evalueren. Henk Bussink; “We kunnen terugkijken op een geslaagd Dorpsfeest op een nieuwe locatie. Natuurlijk blijven er zaken voor verbetering vatbaar maar dat kun je verwachten na zo’n grote stap naar een nieuw plein”. De aftredende leden zijn Edwin Klaassen – Goorseweg, Gerard Driezes – Achterhoek, Jan Henk Morsink – De Esch, Joke Jansen – Lam./Loosboerstraat, Gijs Opdam – Stokkum, Dini Bussink – Dijkerhoek, Harry Nijkamp – penningmeester, Bert Pinkert voorzitter vogelschietcommissie en Bert Greven voorzitter PR commissie.  (meer…)

Wagen De Esch naar Den Helder

Een bijzonder transport vanmiddag voor trucker Gerard Zwienenberg. Een deel van de optochtwagen van buurtvereniging De Esch, die in augustus in de optocht meereed, werd namelijk naar Den Helder gebracht. Een deel van het schip van de ‘Piratesch of the Carribean’, om precies te zijn het achtersteven, het boegbeeld en de bootjes krijgen een nieuwe bestemming tijdens een groot Halloween feest. Gerard Zwienenberg heeft daarom de rit naar een café in Den Helder afgelegd, met buurtgenoot Harrie Kornet als bijrijder om het schip daar af te leveren. (meer…)