Dorpsfeest Magazine 2018 in voorbereiding

De redactie van Maarkelsnieuws is al weer enkele weken bezig met het komende Dorpsfeest. De voorbereidingen van het Dorpsfeest Magazine starten meestal enkele maanden voorafgaand aan het laatste weekend van augustus om het magazine ook daadwerkelijk uiterlijk twee weken voor het Dorpsfeest te kunnen bezorgen. Het Dorpsfeest Magazine bevat elk jaar een vooruitblik op het feest der feesten en komt tot stand in samenwerking met de Stichting Dorpsfeest Markelo. Redactieleden van Maarkelsnieuws verzorgen de inhoud, Robert Markvoort is evenals voorgaande jaren verantwoordelijk voor de opmaak. (meer…)

Damesfinalisten koetsbiljarten bekend

Afgelopen week werden bij De Haverkamp op het biljartlaken de laatste partijen gespeeld in de halve finale dames. Na vier spannende wedstrijden zijn Truus Potman, Ina Vreeman, Marjolijn Vennebekken en Esmee Bussink de vier finalisten die op donderdagavond 23 augustus de finale gaan spelen bij Café Vennebekken met als inzet de felbegeerde titel van Biljartkoningin 2018. Bijzonder is wel dat Truus, Ina en Marjolijn allen de partner zijn van een man die gezamenlijk een hechte kameradengroep vormen. Het kan dan ook haast niet anders of zij hebben donderdagavond voor dat het Dorpsfeest echt losbarst al een bijzondere avond in hun agenda staan.  (meer…)

Laatste acht dames strijden om titel

Na twee rondes gespeeld te hebben zijn er in de strijd om de felbegeerde titel van Biljartkoning 2018 nog 36 heren fanatiek aan het trainen. De derde ronde wordt deze week gespeeld op maandag bij De Kroon, dinsdagavond zowel bij de Vennebekken als ook bij Dieka en woensdagavond staan vier biljartwedstrijden gepland bij Toornsmit. Voor de titel Biljartkoningin 2018 hebben zich inmiddels acht dames geplaatst. Esmee Bussink, Ineke Nijland, Roos Hartman, Truus Potman, Kim Kaspers, Marjolijn Vennebekken, Ingrid Smit-Kok en Ina Vreeman zullen op maandagavond 4 juni gaan uitmaken welke vier dames gaan strijden met elkaar op het biljartlaken in de halve finale. Zowel de loting als de wedstrijden vinden deze avond plaats. De heren spelen deze avond de vierde ronde en worden vooraf ingeloot. 

De Zwart Smit keert niet terug in optocht

De Zwarte Smit was sinds 2010 verbonden aan de optocht tijdens het Dorpsfeest. Nadat ze in 2015 een jaar hebben overgeslagen wisten ze met de wagen ‘Mad Max’ in 2016 overtuigend de eerste plaats te behalen bij de vrije wagens. Na in 2017 niet mee te hebben gedaan was het nog de vraag of ze in 2018 weer mee zouden doen. Maar de groep van De Zwarte Smit heeft besloten te stoppen met de deelname aan de optocht. De optochtwagen staat inmiddels te koop. (meer…)

Vrije wagens onmisbaar in de optocht

Het zijn niet alleen de themawagens die invulling geven aan de optocht van Markelo op zondag 26 augustus. Ook de vrije wagens zijn een zeer welkome aanvulling. Vriendenclubs, verenigingen, scholen, collega’s het maakt niet uit; als het merendeel van de deelnemers maar in Markelo woont, kunnen deelnemen met een vrije wagen aan de optocht van Dorpsfeest Markelo. Ook promotiewagens kunnen deelnemen aan de lange stoet van wagens die traditioneel op de laatste zondag van augustus door het centrum van Markelo trekt. (meer…)

Creativiteit rondom Theatertour

De Creatieve commissie van Dorpsfeest Markelo heeft vanmorgen bij De Haverkamp samen met een aantal wagenbouwers gebrainstormd over de mogelijkheden die het thema ‘Theatertour‘ dit jaar te bieden heeft. De ideeën die ontstonden werden direct vertaald op papier en er werd zelfs de mogelijkheid geboden om de creativiteit al om te buigen naar een maquette. “De meeste buurten blijken al goed op weg te zijn met een uitwerking van een idee voor hun wagen. Voor ons een mooie bevestiging dat het thema goed is ontvangen bij de Markelose wagenbouwers” geeft Ans van Hinte als voorzitter van de Optochtcommissie aan.  (meer…)

Start van koetsbiljarten

In de week na Pasen gaat de strijd beginnen om de titel Biljartkoning en Biljartkoningin 2018. Natacha Bruneel en Freddy Vogel zullen hun titel verdedigen. Gaat het ze lukken om nogmaals plaats te nemen in de koets of geven ze het stokje door aan een nieuwe koning / koningin? De loting voor de eerste ronde is inmiddels geweest en op 3, 4 en 5 april worden de wedstrijden gespeeld in verschillende horeca gelegenheden. Dit jaar doen 138 mannen en 24 vrouwen een gooi naar de titel.

Inschrijving koetsbiljarten verlengd

De biljartcommissie van Dorpsfeest Markelo heeft de inschrijving voor het koetsbiljarten 2018 verlengd tot en met 18 maart 2018. Volgens de commissie zijn er namelijk nog een behoorlijk aantal vrouwelijke en mannelijke deelnemers die het tot nu toe nog ‘vergeten’ zijn om zich op te geven. “We willen hen ook graag de mogelijkheid geven zich te mengen in de strijd om de titel Biljartkoningin / Biljartkoning 2018”,  aldus Rudy Lodeweges namens de biljartcommissie. De loting voor de eerste ronde zal plaatsvinden in de week van 19 tot en met 25 maart. Voor wie een gooi wil doen naar deze eervolle biljarttitel kan zich nog tot en met 18 maart opgeven door een mail te sturen aan de biljartcommissie. Geef bij de opgave de volgende gegevens door: naam, moyenne (indien aanwezig) en telefoonnummer (bij voorkeur een mobiel nummer).

Strijd om Dorpsfeesttitels geopend

De biljartcommissie van Dorpsfeest Markelo heeft de inschrijving voor de competitiestrijd met als inzet de felbegeerde titels Biljartkoning  en Biljartkoningin 2018 vanaf heden voor geopend verklaard. Bij de deelnemende café’s; De Haverkamp, De Kroon, Dieka van de Kruusweg, Toornsmit, Café Vennebekken en ’t Wapen van Markelo is het mogelijk om je voor 1 maart op te geven. Daarnaast kun je je nu ook per mail opgeven mits je ook je naam, eventueel je moyenne en mobiele telefoonnummer duidelijk aangeeft. Wie spelen de finalepartijen op donderdagavond 23 augustus bij Café de Vennebekken en nemen de versierselen van Freddy Vogel en Natacha Bruneel voorafgaand aan het Dorpsfeestweekend in ontvangst? (meer…)

Optocht Dorpsfeest wordt Theatertour

Tijdens een druk bezochte trekkingsavond vanavond bij Zalencentrum De Haverkamp werd op spectaculaire wijze het thema onthuld van de optocht die eind augustus door de straten van Markelo zal rijden. Vertegenwoordigers van twaalf buurten speelden vanavond een spelletje ‘Markelose Miljoenenjacht’ onder leiding van Mariska ‘de Mol’. De deelnemers werden ondervraagd over hun kennis van en over het Dorpsfeest wat uiteindelijk resulteerde in de volgorde van de optocht. Vervolgens werden de ‘koffertjes’ in de vorm van ballonnen binnengedragen door oud-leden van de optochtcommissie. De zogenaamde koffertjes lieten allen een vraagteken zien wat betekent dat de subthema’s dit jaar door de buurten zelf mogen worden ingevuld maar alles te maken moeten hebben met het gepresenteerde thema: Theatertour. Na afloop van het officiële gedeelte werden de eerste subthema’s zoals Miss Saigon, Soldaat van Oranje, Grease, Poppentheater, Straattheater, Een ei hoort erbij (Mystiek theater), Alice in wonderland en de Theatertour Normaal al genoemd. Veel buurten waren enthousiast en vinden het prettig dat zij in zekere mate vrij zijn bij het kiezen van het onderwerp van hun praalwagen. (meer…)