Hoe een tekenaar Markelo zag

In de Oude Toren vandaag een tekening uit de Gelderse Overijsselse Courant van juni 1988. Hierboven is te zien hoe een tekenaar Markelo 30 jaar geleden zag.

Droogte

Over de droogte momenteel in ons land wordt verschillend geschreven en gedacht. Uit sommige berichten zou men haast kunnen opmaken dat dit de ergste droogte is sinds eeuwen. Zo erg is het ook weer niet. Dat instanties deze droogte (brandgevaar) en de watervoorraad goed in de gaten houden, is een juiste zaak. De landelijke commissie waterverdeling houd dit in de gaten en vind de huidige droogte nog geen reden voor alarm. De droogte van dit jaar is wel een van de ergste droogtes van de afgelopen 15 jaar. 1976 was ook een erg droog jaar. Ook toen maakten instanties zich zorgen. Deze ging echter wel meer in de richting van brandgevaar. In juli van dat jaar werden er brandwachten ingesteld die vanaf de silo van de coöperatie. Hierboven en onder enkele krantenkoppen uit de Gelderse-Overijsselse Courant (GOC) en Tubantia van juli 1976.
(meer…)

Toen de boer nog meetelde

Bijna dagelijks lezen wij in de krant dat de boeren de schuldigen zijn van alle rampen die Nederland teisteren.  Zo lezen wij, naar aanleiding van een onderzoek, het volgende:

Mensen worden geïndoctrineerd dat alleen de Nederlandse boer de schuldige is van alle milieuvervuiling en opwarming van de aarde.  Anderen oorzaken worden niet vermeld, zoals;
Nederland telt sinds 1980 3,5 miljoen inwoners meer, er zijn enorm veel auto’s bijgekomen, er is meer vliegverkeer en minder koeien, er zijn enorm veel wegen aangelegd, huizen gebouwd, industrieterreinen aangelegd, enz. Huishoudens hebben haast geen bloementuin meer maar keurig bestrate tuinen waar geen bloem in te vinden is. Zoveel mensen op zo’n klein stukje aarde vraagt om problemen en nog moeten er meer mensen worden toegelaten in Nederland.

Dat was in 1819 heel anders. In het archief van de Heemkunde vonden wij een artikel in de Overysselsche Courant waarin staat dat de jacht niet eerder mag beginnen dan na 1 oktober 1819, omdat de boekweit niet eerder van het land is. En de boer…

Luchtbeschermingsoefening

Indrukwekkend, ontroerend en waardig. Zo zou je de herdenking kunnen noemen die vorige week plaats vond op  het ereveld van de algemene begraafplaats in Markelo, ter nagedachtenis aan de 17 geallieerde vliegeniers die 75 jaar geleden om het leven kwamen. Ontroerend was ook de muzikale herdenking in de Martinuskerk. Op zulke momenten gaan je gedachten bijna 80 jaar terug toen je als opgroeiende tiener/puber werd geconfronteerd met de voorboden van een oorlog. Nog niet bekomen van de crisis die toen heerste, werd op 28 augustus 1939  een algehele mobilisatie van alle dienstplichtigen afgekondigd voor mannen tot 45 jaar. Bakker, slager, boer, leraar etcetera moesten zich onverwijld melden bij het onderdeel waar ze bij ingedeeld waren. De daar opvolgende  vordering van paarden en voertuigen bracht het leven van de gewone man volledig in de war. (meer…)

Vondst onder den vloer

In de circa 137.000 krantenknipsels die de Stichting Heemkunde Markelo in haar archief heeft zitten, vonden zij in de Overijsselse Courant van 21 juli 1871 een wat bijzonder bericht (zie hierboven). Bij de Heemkunde is tot nu toe niet bekend welke boerderij het betreft en welke tragedie zich daar in het verre verleden heeft afgespeeld.

Vliegongeval

Vandaag, 15 juni 2018, is het 65 jaar geleden (15 juni 1953) dat een straaljager neerstortte op de Herikerberg in de nabijheid van Buitencentrum Hessenheem. De straaljager, een  Gloster-Meteoor, die een oefenvlucht maakte, was opgestegen van het vliegveld Twente. Het vliegtuig werd totaal vernield door een explosie. De uitgeschoten vliegstoel werd een afstand van ongeveer 600 meter van  het neergestorte vliegtuig gevonden terwijl de piloot nog in de stoel vast zat. De kleine parachute was wel ontplooit, doch de grote niet. De piloot, welke op slag moet zijn gedood, bleek te zijn: Reserve-sergeant-vlieger Frank Pötteger, oud 26 jaar, geboren te Semarang, wonende te Haarlem. (meer…)

Oogstmaand

Sikkels blinken – Stokkum

De oogsttijd is weer aangebroken. Dat betekende vroeger voor de agrariërs hard werken om de oogst tijdig binnen te krijgen. In deze streek werd veel rogge verbouwd omdat dit gewas het meeste opbracht. Dit gewas is hier geleidelijk verdwenen doordat andere, goedkopere grondstoffen voor veevoer beschikbaar kwamen. (meer…)

Heemkunde blij met clubkasactie

De medewerkers van Stichting Heemkunde Markelo werden afgelopen week aangenaam verrast door een medewerker van de Rabobank Noord en West Twente. In het kader van de Rabo Clubkasactie overhandigde hij aan de voorzitter van de stichting een cheque ter waarde van 463 euro. Namens Heemkunde bedankte Bertus Ensing de Rabobank voor deze bijdrage, welke zij enorm goed kunnen gebruiken bij de uitgave van twee boeken die op stapel staan. Het eerste boek betreft de Marke van Kerspel-Goor dat aan het einde van dit jaar zal verschijnen. Het tweede boek is een volledig herziene uitgave van het allereerste boek dat de  stichting heeft uitgegeven in 1998: Markelo, dorpsgeschiedenis. Markelo is in de afgelopen 20 jaar zoveel veranderd, dat voor een heruitgave (waar vraag naar is) een herziening nodig was.

Onbekende boerderij op foto slipjacht

De Stichting Heemkunde Markelo vraagt uw hulp bij bovenstaande foto die in vroeger tijden gemaakt  is tijdens de slipjacht in Markelo. Op de foto staat een tot nu toe voor de stichting Heemkunde, nog onbekende boerderij. Een bijzonder detail op de foto is de sluitsteen in het voorhuis van de boerderij die nog al hoog geplaatst is. Denkt u te weten om welke boerderij in Markelo het gaat? Laat het ons weten door een mail te sturen aan de  Oude Toren.  Update: Het is inmiddels bekend om welke boerderij het gaat. Het is de boerderij De Plecht van de familie Elkink / Rikkert aan de Leusmansweg 16.

Biologische groenteteelt

Leerlingen van de Landbouwhuishoudschool in Markelo aan het werk in de groentetuin als onderdeel van het landbouw- huishoudonderwijs in 1920. Dit is duidelijk een biologische groenteteelt. 

Leerlingen van de Landbouw-huishoudschool aan de Goorseweg aan het werk in de groentetuin (op de plek van de huidige parkeerplaats achter Het Stroaten, aan het begin van de Stationsstraat met onder andere 2e van links een Greven (Nieland), 4e Willemina Geertruida Meyer, 7e links Arendina Johanna Bolink, 2e rechts Hermina Arendina Lubbers (Landever), 3e rechts Hendrika Willemina Tempelman.