Twents Glorie

70 jaar geleden werd in Markelo de eerste naoorlogse tentoonstelling gehouden onder de naam ‘Twents Glorie’. In de archieven van Stichting Heemkunde Markelo kunnen we hierover bovenstaand krantenbericht uit die tijd vinden met onderstaande foto waaronder de tekst ‘Krulstaartenkeuring op de landbouwtentoonstelling Twentse Glorie’ te lezen was.

Opdat wij niet vergeten

Markeloërs die in Zwolle gevangen zaten  en dwangarbeid moesten verrichten. In die periode fietsen vrouwen naar Zwolle om hun man, zoon of vriend eten te brengen. Burgers in Zwolle stelden kamers beschikbaar waar de vrouwen een nacht konden overblijven. Opdat wij dit ook niet vergeten.

Wie de media volgt ziet dat linkse en rechtse schrijvers elkaar uitmaken voor nazi’s, racisten en wat al niet meer. Mensen die menen dat ze het beter weten maar de geschiedenis niet kennen. Werkelijke nazi’s (begon met Nationaal Socialisme) waren er in de periode 1940-1945 die dood, verderf, onrust en angst zaaiden. Zo ook in Markelo tijdens de razzia in Markelo, waarbij de Markeloër J. Immink door de Duitsers werd doodgeschoten. Dit jaar 73 jaar geleden.  (meer…)

Markelo ontstaan in de IJzertijd

Bij de opgravingen op de Noordachteresch in de winter van 2003/2004 kwam al naar voren dat Markelo minstens 300 jaar ouder was dan altijd werd aangenomen. Het dorp Markelo werd voor het eerst genoemd in 1188. Maar aan de hand van de vondsten archeologisch gezien, zou het dorp rond 800 zijn ontstaan. Dit past in de ontstaansgeschiedenis van dorpen zoals deze wel eerder voor Oost-Nederland is vastgesteld. Nu wordt het weer eens bevestigd door de opgravingen die momenteel in Markelo plaatsvinden op de plek waar vroeger het pand Görkink stond. Uit de archeologische vondsten (o.a. slakken) blijkt dat hier uit ijzererts, ijzer werd gemaakt. IJzererts (vroeger sprak men op het platteland van “iezeroer”) kwam veel voor in beekdalen en moerassen. Markelo kende toen al een soort ijzergieterij al was het wel wat anders dan de Hoogovens van nu (zie tekening).  (meer…)

Diepvries

Een diepvries- of koelkast is bijna in elke woning een gebruiksvoorwerp geworden die niet meer weg te denken is. Kant-en-klaar diepvriesmaaltijden, voor een hele week in huis, wordt de gewoonste zaak van de wereld. De commercie speelt daar handig op in. Dat was in de vijftiger jaren van de vorige eeuw niet zo vanzelfsprekend. Diepvries was meer iets van een andere planeet. Dat veranderde toen het fenomeen ‘diepvrieskluizen’ zijn intrede deed. Elsenerbroek was één van de eerste buurtschappen in Markelo die het initiatief nam om een diepvrieskluis te bouwen (3 maart 1959). Op 10 augustus 1959 werd de eerste steen gelegd en op dinsdag 8 december vond de opening plaats. Burgemeester Jhr.Mr. A.J. de Beaufort verrichte de opening. De grond waarop de kluis werd gebouwd werd aangekocht van H.Sprokkereef. Heden ten dage kan men zich niet meer voorstellen dat je eerst op de fiets moest om wat uit de diepvries te halen.

Column Bekeukelarië

Een column is een met regelmaat verschijnend, kort stukje proza van een bepaalde auteur (columnist). Vaak wordt een column in een krant of tijdschrift gepubliceerd. Ook op Maarkelsnieuws wordt vanaf februari 2015 elke zondagmorgen een column geplaatst in de rubriek onsProat. In de jaren ’90 van de vorige eeuw verscheen in Markelo het huis-aan-huisblad ‘Nieuws van de Week’. Onder het pseudoniem “De man” verscheen daarin elke week een column met als titel Bekeukelarië… Onderstaande column was in bovengenoemd blad te lezen op 28 oktober 1994.

 Bekeukelarië
De man is in Goor in het VEC-gebouw geweest, of zoals het nu heet De Reggehof. Je hebt al Reggestad- muzikanten, Reggestad-radio en nu de Reggehof. Prachtig gebouw. Een grote ontvangsthal, compleet met loopbrug dat  de wijdse benaming draagt van Foyer. Iets van de Goorse tent is erin terug te vinden, nl. de bar. Ze hebben er dan ook twintig jaar over gedaan. Markelose plannen wijzen uit dat zoiets in twee jaar ook kan, compleet met sus-managers. De Reggehof getuigt van grootste en stadse allures. Die allures beginnen steeds meer vorm te krijgen. Ze beginnen daar al te praten van Goor Noord (= Delden), Goor Zuid (= Diepenheim) en Goor West (=Markelo). De inhoud van het Goorse volkslied (Goor met je bossen en je heide) krijgt daardoor ook meer inhoud. (meer…)

Moed en beleid

Op de foto; staande 3e van links H.Vedders uit Markelo

Na de zomervakantie, allerlei festiviteiten en theaterspektakel gaat het gewone leventje inmiddels weer zijn gangetje. Bij de Stichting Heemkunde is men elke dinsdag- en donderdagmorgen ook weer gestart met het achterhalen van de geschiedenis van Markelo. Zo vonden de medewerkers een krantenbericht van ruim 200 jaar geleden (1814) waarin u kunt lezen dat een zeer berucht iemand in Markelo is gearresteerd door de landstorm. Jammer genoeg hebben wij geen foto van de toenmalige landstorm, wel een foto van de landstorm uit 1915 (100 jaar later).  (meer…)

Herinneringen jubilerende Kindergroep

De Kindergroep van de Folkloristische Vereeniging Markelo heeft afgelopen zondag bij Dieka van de Kruusweg haar 60-jarig jubileum gevierd. Reden voor de Stichting Heemkunde Markelo om nog eens in de archieven te duiken en herinneringen te plaatsen. Deze keer een foto uit 1964 met de toenmalige kindergroep voor paleis Soestdijk. Onderstaande foto behelst een optreden in het Openluchttheater de Kösterskoele in 1988. (meer…)

De Kindergroep in 1961

De Stichting Heemkunde Markelo heeft in haar archief naast haar enorme fotoarchief ook een filmarchief verzameld. Vandaag in de Oude Toren een filmpje uit 1961 waar de kindergroep in dat jaar meeloopt in een defilé langs de Commissaris van Overijssel en de burgemeester van Markelo op de Markeloseberg. 

Vogelschieten 1930

Een van de columnisten in de rubriek onsProat op Maarkelsnieuws dacht enkele weken geleden met enige weemoed aan een gezellig feestje, lekker buiten, met je voeten in het gras, biertje in de hand en uitzicht over de flank van de Markeloseberg. Dit dan opgeluisterd met de muzikale klanken van de Grösmeijers en op de achtergrond het knallen van een geweer. Het traditionele vogelschieten op het grasveld aan de Schoolstraat dat verplaatst zal worden naar het Kaasplein, zodat het één wordt met het gebeuren in de tent en de kermis. Hij vindt dit eeuwig zonde. Het is niet alleen de strijd om de titel Schutterskoning, maar het is met name de gezelligheid en de leuke sfeer aan de Schoolstraat die het vogelschieten zo bijzonder maakt.

In de Oude Toren plaatsen we vandaag een foto uit het archief van Stichting Heemkunde Markelo uit het jaar 1930. Tijdens het School-en Volksfeest in Wanninksweide was daar ook het Vogelschieten. Op de foto ziet u Schutterskoning (met bloemen) H. J. Oplaat.