Schoolstrijd (6)

Vandaag in de Oude Toren het zesde artikel in een serie over de Schoolstrijd die wij plaatsen in nauwe samenwerking met Stichting Heemkunde Markelo. De strijd om een goede locatie te vinden voor een nieuw te bouwen school woekert voort. Zelfs een aantal raadslieden, woonachtig te Goor en Diepenheim, laten hun licht hierover schijnen en vinden dat het nieuwe kindcentrum in het hart van Markelo moet komen. Misschien is het wel een idee om dit centrum te plaatsen op de plek waar in 1959 de Dorpsschool werd gebouwd en na 35 dienstjaren weer werd afgebroken. (meer…)

Brandweer

1935 – De brandspuit staat voor het pand van smederij Dollekamp. Van links naar rechts: H.J.Dollekamp (Jan van Hein), C.H.van Hemert (veldwachter), NN, A.Cohen (Not’n Tone). Geheel rechts W.Dollekamp. De brandspuit is van rond 1900 en werd door een paard getrokken. 

As ter braand is in de buurte
Wod den ok van zelf eblust
Duur de Deepse en de Maarkelse brandweer
Die kunt spuit’n, het is een lust

Brand in een garagebox in Goor. De brandweer van Goor (bijna de naaste buur) stond er bij en keek er naar. Ze mochten niet blussen want er was geen leiding. Hoe zou dit vroeger zijn geweest. Toen waren er zoals hieronder blijkt, ook al voorschriften.  (meer…)

Geen prioriteit politie platteland

In de media lazen we deze week een artikel over de mate van inzet van de politie op het platteland. Twaalf Commissarissen van de Koning stellen in een rapport dat de politie zich te veel heeft terug getrokken van het platteland en haar vizier vooral op de steden heeft gericht. In 1961 was dat in Markelo wel anders toen het politiebureau in Markelo met 8 en 2 reserve politieagenten. 

Kiek’n wat ‘t wordt

Stichting Heemkunde Markelo vond in haar archief een luchtopname van de eerste fase van nieuwbouwwijk De Esch. De foto werd 15 jaar geleden in 2002 gemaakt. Inmiddels is ook de tweede fase gerealiseerd en staan momenteel plannen voor de derde fase ter discussie. In deze plannen is men voornemens een school te bouwen zodat de kinderen dichter bij de natuur staan. Echter op een es staan geen bomen en is er geen sprake van bos. Onderstaand een luchtfoto van de huidige situatie met zicht op de mogelijk derde fase. Het is kiek’n wat ’t wordt…. (meer…)

Strijd in School

Vandaag met dank aan de Stichting Heemkunde Markelo een brief uit 1897 die duidelijk maakt dat ook in vroeger tijden leerlingen het niet altijd eens waren met de onderwijzer. De uitvoering van een publieke taak rechtvaardigt nooit ongewenst gedrag. Natuurlijk mag een leerling of ouder het oneens zijn, en zijn emoties hierover tonen. Agressief en gewelddadig gedrag gaat echter een grens over.

De onderstaande brief maakt duidelijk dat ook in 1897 (120 jaar geleden) agressie van leerlingen tegen de onderwijzer voor kwam. De afhandeling gebeurde echter op een andere manier. De leerling werd van school gestuurd en er werd direct een brief gezonden naar B.en W. met het verzoek de leerling van school te verwijderen wegens wangedrag. (meer…)

Goorse landhonger

Waar de Markeloërs zich vijftig jaar geleden druk over maakten, kunt u lezen in de drie bijgaande krantenknipsels. In 1967 werd de gemeente Goor met 353 ha grond uitgebreid waardoor 300 Markeloërs inwoners werden van Goor. Ze krijgen dan ook te maken met de Goorse politieverordening die, volgens de Goorse burgemeester, beter te hanteren is. Deze uitspraak valt niet in goede aarde bij B. en W. van Markelo, volgens een krantenartikel van 1 juni 1967. (meer…)

Onbekende schuur opgelost

Afgelopen dinsdag plaatsten we een foto in de Oude Toren van een voor de Stichting Heemkunde Markelo nog onbekende schuur in Markelo. We hebben veel reacties gehad op dit bericht welke hebben bijgedragen in de oplossing. De schuur stond namelijk rechts van Erve Krabbenbos (Nijkamp/de Stobbe) aan de Larenseweg 16 in Dijkerhoek. Lang geleden werd de schuur al afgebroken. Op de achtergrond is ‘Oarndhaarm’ nog net zichtbaar.

Onbekende oude schuur

Vandaag in de Oude Toren een foto van een onbekende oude schuur. De Stichting Heemkunde Markelo zou graag willen weten waar deze schuur staat/stond. Herkent u de schuur dan horen zij dit graag. U kunt een mail sturen aan oudetoren@maarkelsnieuws.nl.

Hemelvaartsdag 1930

V.l.n.r.: G .J .Lammertink, H. J. Krijgsman, G. J. Berendsen, J. H. Lonink, F. Roeterdink, G. Klumpers, J. H. Dijkink.

Vandaag in de Oude Toren een foto die gemaakt is tijdens Hemelvaartsdag in 1930. Stichting Heemkunde Markelo geeft aan dat op de foto een aantal leden van de fietsclub uit Dijkerhoek staan. In die tijd stonden sommige mensen ook al voor dag en dauw op om te gaan ‘dauwtrappen’. Hoe oud de traditie van het dauwtrappen exact is, is niet bekend. Men vermoed dat het gebruik terug gaat tot de Germaanse tijd. Dauwtrappen is vooral in het oosten van het land een traditie alhoewel we moeten vaststellen dat dit wel minder is geworden in de afgelopen jaren. 

Oplichting is van alle tijden

Als je ’s morgens de krant hebt gelezen dan zie je hoe weer een aantal lieden de zaak hebben opgelicht, of gefraudeerd, gesjoemeld om zich te verrijken ten koste van anderen. Dat dit iets is van alle tijden, kunt u lezen in bijgaande brief (waarschuwing) uit 1891 die ons een dezer dagen werd toegezonden. (meer…)