64 Jaar terug

1954 de aarden baan  voor de aanleg van de Prinses Beatrixstraat. Op de achtergrond de boerderij van de familie Oolbrink (Smitjan). Links woningwetwoningen in aanbouw. In de 20e eeuw werden woningen gebouwd in het kader van de Nederlandse Woningwet. Daarmee wordt bedoeld dat de woning bij de bouw voldeed aan de normen van het rijk die op dat moment golden. Veelal kwam de woning daarmee in aanmerking voor een rijksvoorschot, waarmee de bouw kon worden gefinancierd, dat in de daaropvolgende decennia moest worden terugbetaald door de woningcorporatie of de gemeente. 

Tandartsenprobleem

In 1958 een kruistocht tegen slechte gebitten

Nederland kampt met groot een tekort aan tandartsen. In het afgelopen decennium kwamen er in ons land elk jaar gemiddeld 239 tandartsen bij – te weinig om het aanbod in overeenstemming te houden met de vraag. Steeds vaker moeten we daarom een beroep doen op tandartsen uit het buitenland. Het aantal buitenlandse tandartsen dat de Nederlandse arbeidsmarkt betreedt is sinds 2007 meer dan verdubbeld; in 2016 had van alle nieuwe tandartsen 54 procent het diploma behaald in een ander land dan Nederland. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 9.000 tandartsen werkzaam, waarvan er 2.992 een buitenlands beroepsdiploma hebben, zo blijkt uit het BIG-register.

78 jaar geleden

Op de ochtend van de tiende mei
De zon stond aan de kim
kwam er van de Ooster zij…..

De Koningin, de moeder van ons land
Verraden door haar eigen volk
zucht nu in het vreemde land… (meer…)

Onbekende boerderij opgelost

Veel lezers reageerden deze week op het artikel over de onbekende boerderij. Stichting Heemkunde Markelo riep de hulp in van de Markeloërs en kreeg deze volop. Inmiddels is het vraagstuk dan ook opgelost en voldoende onderbouwd. Op de foto is het weiland met koeien te zien van Sligman aan de Taets van Amerongenstraat. Het huis aan de linkerzijde is van de familie Nijmeijer (Vasterd) en daarnaast de boerderij van Leeftink. Op de achtergrond is een stukje te zien van café Hargeerds. Rechts voor op de foto staan de schuren van de familie Sligman (De Kuper).

Opdat we niet vergeten…

‘Opdat we niet vergeten’ was de titel van een succesvolle cassette vol oorlogsliedjes gezongen door het Markelose duo de Berrets dat bestaat uit Dinand Leferink(Kappie) en Gerrit Welmer(Lux). In het voorjaar van 1995 brachten zij deze geluidsdrager uit en deze bleek binnen enkele weken uitverkocht. De gehele opbrengst ging naar het toenmalige Canada Comité Markelo. Het eerste exemplaar is in 1995 door wijlen Joke Wanschers(Dika van de Wierdense Revue) overhandigd aan wijlen Hendrik Ebbekink (Hendrik van Peurtje) in zalencentrum Dika van de Kruusweg ten overstaan van een volle zaal. Hierbij ook aanwezig de heer Wanrooy uit Bathmen. De opbrengst was destijds enkele duizenden guldens en kon door het comité besteed worden voor de ontvangst van de veteranen.  (meer…)

Onbekende boerderij in mei

De vrijwilligers van de Stichting Heemkunde Markelo vragen uw hulp met betrekking tot bovenstaande foto. Wie kan hen helpen aan meer informatie omtrent de boerderij op deze foto. U kunt uw reactie sturen per mail.

De maand Mei
Toen was het Mei
De koeien in de wei
Maar bij welke boerderij?

Mina’s tuintje op het Kaasplein

Tijdens het planten van de bomen door de Vrouwen van Nu en het IVN kwam het al ter sprake. Op de groene glooiing op het plein waar deze bomen zijn aangeplant bevond zich vroeger Mina’s tuintje. Voor ons reden voldoende om samen met Stichting Heemkunde Markelo in de Markelose dorpsgeschiedenis te duiken. Het tuintje van Mina Leunk, die aan de overkant woonde op de plek waar nu het Wapen van Markelo is gevestigd was omringd door een hekwerk en stond vol planten waar Mina dan ook veelvuldig te vinden was. Dit begrijpen we uit enig speurwerk in het archief, maar ook een aantal vrijwilligers van de Stichting Heemkunde Markelo weet het zich nog feilloos te herinneren. “Het zou mooi zijn als we bij het betreffende deel op het Kaasplein een bordje krijgen met deze Markelose geschiedenis er op zodat deze informatie behouden blijft” oppert Gerard ter Hofte, die hoopt dat iemand hier in de toekomst iets zou willen ondernemen. (meer…)

Markelo’s Belang

Maarkelsnieuws brengt sinds 2007 dagelijks nieuws over en voor Markelo en haar inwoners. Lang voordat de stichting Maarkelsnieuws werd opgericht, werd maandelijks een blad ‘Markelo’s Belang’ uit gebracht. De heer Terlouw was verantwoordelijk voor veel teksten en ook de column die elke maand in het blad verscheen was van zijn hand. Op 16 april 1981 werd het eerste nummer huis-aan-huis bezorgd in Markelo. De stichting Heemkunde Markelo heeft de uitgaven van Markelo’s Belang vanaf het begin tot mei 1983 in hun archief bewaard. Markelo heeft in de loop der jaren verschillende maandbladen zien komen en gaan. Ook werd er langere tijd een column geplaatst in een van de weekbladen met een Maarkels tintje.
(meer…)

Waar eens de golven, het…

Het aantal extreme buien, en de hevigheid ervan, neemt toe in Nederland en West-Europa. Wat is hiervan de reden en wat is er tegen te doen? Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur wereldwijd, ook neerslagpatronen veranderen. In Nederland merken we dat er vaker overstromingen plaatsvinden door hevige regenbuien. In stedelijk gebied staan straten vaker blank en dit zorgt voor de nodige overlast. Niet alleen het aantal hevige buien neemt toe, ook periodes van droogte worden langer.Terugkijkend in de geschiedenis is er niet zoveel veranderd. In januari 1926 werd het westelijk deel van Markelo door overstromingen geteisterd. Een veertigtal boerderijen waren totaal door het water ingesloten. (meer…)

Winter

Veel zin maar nog meer onzin wordt er geschreven over de winter die wij nu hebben. Als je alles moet geloven, moet je de accu van je elektrische fiets haast mee nemen naar bed. Het feit is dat er de laatste jaren geen echte winters zijn geweest. Als er vroeger en strenge winter was werd er niet zoveel ophef over gemaakt. Een winter hoort erbij. Uit het archief van de Stichting Heemkunde Markelo twee foto’s. De foto boven dit artikel is gemaakt in de winter van 1940 waar links H.B.Zendman ( Vrielinkhendrieks (41)) en rechts  E.Bomans (Veeldmansebbert (64)) aan het schaatsen zijn op een sloot in Herike. De foto hieronder is gemaakt in de winter van 1991 waar Seth Penders leert schaatsen op de ijsbaan van Abrahams Venneke.  (meer…)