Waar eens de golven, het…

Het aantal extreme buien, en de hevigheid ervan, neemt toe in Nederland en West-Europa. Wat is hiervan de reden en wat is er tegen te doen? Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur wereldwijd, ook neerslagpatronen veranderen. In Nederland merken we dat er vaker overstromingen plaatsvinden door hevige regenbuien. In stedelijk gebied staan straten vaker blank en dit zorgt voor de nodige overlast. Niet alleen het aantal hevige buien neemt toe, ook periodes van droogte worden langer.Terugkijkend in de geschiedenis is er niet zoveel veranderd. In januari 1926 werd het westelijk deel van Markelo door overstromingen geteisterd. Een veertigtal boerderijen waren totaal door het water ingesloten. (meer…)

Winter

Veel zin maar nog meer onzin wordt er geschreven over de winter die wij nu hebben. Als je alles moet geloven, moet je de accu van je elektrische fiets haast mee nemen naar bed. Het feit is dat er de laatste jaren geen echte winters zijn geweest. Als er vroeger en strenge winter was werd er niet zoveel ophef over gemaakt. Een winter hoort erbij. Uit het archief van de Stichting Heemkunde Markelo twee foto’s. De foto boven dit artikel is gemaakt in de winter van 1940 waar links H.B.Zendman ( Vrielinkhendrieks (41)) en rechts  E.Bomans (Veeldmansebbert (64)) aan het schaatsen zijn op een sloot in Herike. De foto hieronder is gemaakt in de winter van 1991 waar Seth Penders leert schaatsen op de ijsbaan van Abrahams Venneke.  (meer…)

Nu en tweehonderd jaar geleden

Tijdens de optocht die in augustus 1957 werd gehouden in het kader van de feestweek Gouden Aren, waren er meer bezoekers in Markelo dan Markelo aan inwoners telde.

Eind december 1817 heeft de Schoutambt van Markelo een overzicht gemaakt van het aantal inwoners van Markelo. Onze gemeente kende toen 2755 inwoners, waarvan 2518 gereformeerden, 228 katholieken en 9 personen van het Israëli’s geloof. Van de 2755 inwoners waren er 1422 van het mannelijk geslacht, waarvan 57 weduwnaars en 1333 van het vrouwelijk geslacht, waarvan 102 weduwen.

Volgens het voorlopige overzicht van de gemeente Hof van Twente (anno 2017), bedraagt het inwonertal van het dorp Markelo 7312, waarvan 3676 van het mannelijk geslacht en 3636 van het vrouwelijk geslacht. Van deze inwoners waren 1763 personen ouder dan 65 jaar.                                               

Deze gegevens overziende moeten we constateren dat Markelo in al die jaren gemiddeld met circa 22 inwoners per jaar is gegroeid. 

De Huiskamer van Markelo

De herinrichting van de Grotestraat tussen Het Beaufort en de Bergweg heeft de prachtige naam gekregen van ‘de Huiskamer van Markelo’. De mening van de man in de straat is tot nu toe ‘Kieken wat wordt’ omdat in het verleden regelmatig is gewerkt aan verbetering van het centrum. De Stichting Heemkunde Markelo heeft hiervoor een aantal foto’s uit haar archief opgediept. Hierbij ook foto’s om te laten zien hoe het verkeer zich door Markelo wurmt. (meer…)

Oude Toren: Parlement of kleuterschool

In het krantenarchief van Stichting Heemkunde Markelo, dat ruim 135.000 artikelen over Markelo bevat, is natuurlijk ook wat te vinden over de verkiezingen die in het verleden hebben plaats gevonden. Al lezende komt men tot de conclusie dat er in de loop der jaren niet veel is veranderd.

Wie de media een beetje volgt denkt al gauw dat het om een landelijke verkiezing gaat in plaats van verkiezingen voor een gemeenteraad. In de Tweede Kamer (begint op een kleuterschool te lijken) komen woorden als narcisme, racisme, holocaust, Fortuin etc. als vliegen uit de mond van de politieke leiders om elkaar figuurlijk naar de eeuwige jachtvelden te helpen. (meer…)

Geen nieuws onder de zon

juni 1916 Advertentie oprichtingsvergadering V.D.B. Vrijzinnig Democratische Beginselen

Het is weer zover. De politieke partijen slijpen de messen alweer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door de jaren heen kwamen nieuwe partijen op die ook weer verdwenen. Eventjes zoeken in het archief van de Stichting Heemkunde Markelo van de afgelopen eeuw leverde al gauw 16 partijen op, die op twee na, allemaal weer verdwenen zijn. Partijen zoals Ons Volksbelang, Neutrale Partij, Volkskiesvereniging. Zo stond in het archief ook bovenstaande advertentie voor een oprichtingsvergadering van de Vrijzinnig Democratische Beginselen. (meer…)

Oude Toren: Overval kluis

Opdat wij niet vergeten. Exact vierenzeventig jaar geleden werd in de nacht van 4 op 5 februari 1944 door de ondergrondse, de kluis van het gemeentehuis leeggehaald. De commandant van de marechaussee, Onno Taai, doet per brief hiervan melding aan de Gewest Arnhem. Uit het archief van de Stichting Heemkunde Markelo hieronder een afschrift van de brief.

Oude Toren: Wonderlijk bericht

Foto: De Galgenbelt waarop in 1890 deze uitkijktoren De Bevedere is gebouwd. Op deze belt stonden drie galgen waar de ter dood veroordeelden werden opgehangen en later begraven. Bij de bouw van de toren zijn vele geraamtes opgegraven. 

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsch Courant van 21-7-1871 vonden de medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo een wonderlijk bericht dat een groot aantal vragen oproept. Wij willen u dit bericht niet onthouden er plaatsen het hierbij, in de hoop dat er ter zijner tijd een reactie op komt.

Voor korten tijd vond men bij gelegenheid dat er eenige vertimmering zou plaats hebben in eene boerenwoning der gemeente Markelo (Overijssel), onder het uit den vloer weggegraven zand, eene oude gouden munt. Hierdoor opmerkzaamheid opgewekt, ging men aan het zoeken en vond nu nog zes anderen. Bovendien werden nog gevonden de scherven van eener aarden kan, een groot slagersmes, twee stalen breekijzers en een hoefijzer. Uit den vloer van een aangrenzend vertrek dolven de gravers onderscheidene beenderen op, waarschijnlijk van een mensch. In den beginne meenden zjj dit ook en hielden ze daarom zorgvuldig bijeen, zoodra zij echter uit den vorm van een dezer meenden te moeten twijfelen, werden ze terstond weggeruimd. (meer…)

Oude Toren: Zware storm op 29-11-1836

Stormen zijn er door de eeuwen heen geweest. Net als nu veroorzaakten ze toen ook een hoop ellende en schade, zoals wij in onderstaand artikel kunnen lezen. Wij vonden dit bericht in de oude gemeentearchieven. 

Stormschade.
Ruim 100 jaar na de hiervoor beschreven brand, werd Markelo opnieuw zwaar getroffen, ditmaal door een storm. Bij deze novemberstorm van 1836 raakte de kerk vrijwel onherstelbaar beschadigd. Niet alleen waren alle pannen eraf gewaaid en alle ruiten gesneuveld, ook de muren vertoonden zorgwekkend grote scheuren. Blijkbaar was het geheel zo bouwvallig geworden dat men het niet verantwoord achtte er nog diensten te houden. Deze hield men nu noodgedwongen in de school die kort daarvoor in 1827 gebouwd was. Dit is men blijven doen tot de nieuwbouw van de kerk in 1841 gereed was. Afgaande op een in het gemeentearchief gevonden schade-inventarisatie, moet de storm van 29 november 1836 er één van orkaankracht geweest zijn. (meer…)

Oude Toren: Groot winkelcentrum

In januari 1968, nu vijftig jaar geleden werd Markelo opgeschrikt met een pakkende titel in de krant. “Markelo krijgt nieuw hart met groot winkelcentrum”. Verder lezen wij dat voormalig hotel Lichtendahl en de boerderij van Meenderink zullen worden afgebroken.. Bijna alles is gerealiseerd, behalve het winkelcentrum. Dit is een supermarkt geworden.

Op maandagavond 29 januari 1968 zullen de middenstanders van Markelo worden ingelicht over dit centrum. Op deze bijeenkomst komt naar voren dat het aantal winkels dat gebouwd zal worden, afhankelijk is van de vraag. De constructie van het winkelpand zal zodanig zijn, dat de tussenwanden weggenomen kunnen worden zodat een grote winkelruimte kan ontstaan. (meer…)