Oplichting is van alle tijden

Als je ’s morgens de krant hebt gelezen dan zie je hoe weer een aantal lieden de zaak hebben opgelicht, of gefraudeerd, gesjoemeld om zich te verrijken ten koste van anderen. Dat dit iets is van alle tijden, kunt u lezen in bijgaande brief (waarschuwing) uit 1891 die ons een dezer dagen werd toegezonden. (meer…)

De Hungerbrug of de Grensbrug

In de Oude Toren plaatsten wij vorige week een artikel over de Hungerbrug. De oplettende lezer Erik Nijenhuis maakte ons er op attent dat de foto van de vernielde brug die hier werd geplaatst niet de Hungerbrug was, maar de brug bij de haven. Erik wist echter de juiste foto te bemachtigen in Engeland die door de geallieerde legerdienst op 15 april 1945 werd gemaakt. Hierbij de juiste foto die gemaakt is vanaf de kant van de Lochemseweg. De Hungerbrug staat bij Rijkswaterstaat ingeschreven als de Grensbrug. De Stichting Heemkunde Markelo is blij met deze correctie. Tevens plaatsen wij hierbij de foto van de brug zoals die 70 jaar geleden geplaatst is. Deze brug is in de haven van Lochem gemonteerd en per ponton naar de plaats van bestemming gebracht. (meer…)

Wat is oons Maarkel toch veraanderd

In de loop der jaren heeft het dorp Markelo vele veranderingen ondergaan. Dit is te zien aan de twee foto’s die hier zijn bijgevoegd. De foto bovenaan dit bericht is gemaakt rond 1900 waarbij u op de achtergrond het gemeentehuis ziet en rechts logement Oabrahams. De boerderij van Eungs is net niet zichtbaar. De foto hieronder is zeer recent (mei 2017). Hier ziet u in het midden het gemeentehuis, nu Het Beaufort, en rechts Grandcafé Het Wapen van Markelo. (meer…)

Pinautomaat

Foto: De boerenleenbank zoals die in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd is en tot 1971 dienst heeft gedaan.

Boerenleenbank, de trots van Markelo, het is al lang voorbij
Als laatste komt daar onverwachts de pinautomaat erbij

Hungerbrug

Opdat wij niet vergeten dat de huidige generatie van 85+ na de bevrijding in een 50-urige werkweek het land weer moesten opbouwen. Vijf jaar oorlog met zijn zinloze vernieling had zijn sporen nagelaten. Zo ook de zogenaamde Hungerbrug over het Twentekanaal (Stokkumerbroekweg). Binnenkort is het 70 jaar geleden dat de brug herbouwd is en officieel werd geopend. (meer…)

Bevrijdingsdag

De vrijwilligers van de Stichting Heemkunde hebben in hun archief een oud schoolschrift gevonden. Naast wat aantekeningen stond er een passend gedicht in, geheel in het teken van Bevrijdingsdag die zij graag met ons willen delen in de rubriek de Oude Toren op Maarkelsnieuws.nl. 

Zaterdag, 14 April 1945   Nieuwe Krant

Hitler’s  trotsche legerscharen,
die naar Engeland zouden varen,

Vluchten, van hun waan genezen,
voor de tanks der Canadeezen.

Weg was ’t vreeslijk Moffenkruis
elk weer baas in eigen huis.

Maar bij het bevrijding vieren
en het blijde vlaggen zwieren

Wordt, waar vinnig werd gestreden
in veel huizen smart geleden.

Menigeen wordt wel bevrijd
maar is alles, alles kwijt.

Opdat wij niet vergeten…

Soldaat Hendrikus Olydam (27) was de eerste Markeloër die zijn leven liet in de strijd tegen de Duitse invallers. Hij sneuvelde op 10 mei 1940 ’s morgens tussen 6 en 7 uur bij Doesburg (IJssellinie). Later in het jaar is hij herbegraven in Markelo. In de raadsvergadering van 31 oktober 1940 is besloten dat de gemeente (na een uitvoerige discussie) een deel van de kosten voor het grafmonument voor haar rekening neemt. Wel heeft de gemeente nog geprobeerd  om deze kosten bij het Rijk te verhalen omdat men van mening was dat hij in dienst van het Rijk gestorven was. Opdat wij dit ook niet vergeten.
(meer…)

Schoolstrijd 5

Foto: de nieuwgebouwde christelijke school die in 1971 werd geopend.

Geen school zonder strijd. Het lijkt wel een Markelose soapserie. De laatste school strijd speelde zich af in de jaren 1970-1971. Die begon op 24 juni 1970 in de raadsvergadering toen de burgemeester mededeelde dat er een dag eerder een brief was binnengekomen. Getekend door een aantal Markeloërs, die aandrongen op de realisering van de christelijke lagere school in De Koekoek. Dit leidde in deze vergadering al direct tot een aantal verwarrende discussies.

Temeer omdat enkele maanden tevoren de raad had besloten om te komen tot de bouw van een tweede lagere school. Men ging er vanuit dat dit een openbare school zou worden. In een zeer roerige vergadering die gehouden werd op vrijdag 18 oktober 1970 werd een vereniging voor christelijke onderwijs opgericht. (meer…)

Schoolstrijd (4)

Foto: De Wehmekampschool zoals die in 1953 is gebouwd onder architectuur van Jan Jans.

Als het in ons dorp Markelo om scholen gaat was er ook altijd een vorm van strijd aanwezig. Zo ook bij de Wehmekampschool. Deze is in 1953 gebouwd als school voor landbouw- en huishoudonderwijs. Helaas werd de school in 1961, bij reorganisatie van het landbouwonderwijs in ZW Overijssel, al weer gesloten en moesten de leerlingen naar Holten. Dit leidde tot grote commotie in Markelo.

Deze reorganisatie deed de gemoederen hoog oplaaien in Markelo. Achteraf gezien terecht. In de correspondentie en verslagen uit die tijd komt min of meer naar voren dat de OLM hierbij een zeer bedenkelijke rol heeft gespeeld, enz. enz.

Uit protest gingen na sluiting van de Markelose huishoudschool veel meisjes naar de school te Lochem en niet naar Holten zoals door hogerhand werd uitgedacht.  (Wordt vervolgd)

Schoolstrijd (3)

De school aan de Stationsstraat heeft 75 jaar dienst gedaan. In 1959 werd er een nieuwe school bijgebouwd (zie foto) die echter maar 35 jaar dienst heeft gedaan. Allerlei factoren spelen hierin een rol waarbij de gemoederen soms hoog opliepen.

Na ongewone felle discussies in de gemeenteraad en heuse demonstraties inclusief spandoeken voor het gemeentehuis, werd deze school afgebroken. De leerlingen werden overgeplaatst naar de Wehmekampschool. De Dorpsschool en Wehmekampschool fuseerden en gingen verder onder de naam De Zwaluw. (Wordt vervolgd)