- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Tijdelijke bewoning in oude basisschool

De oude locatie van basisschool De Welp aan de J. Ooststraat is sinds vorige maand weer in beheer van de gemeente Hof van Twente. Het is de bedoeling dat de locatie zal worden herontwikkeld naar woningbouw. Tot die tijd heeft de gemeente het beheer ondergebracht bij een leegstandsbeheerder die ervoor zorgdraagt dat het gebouw tijdelijk wordt gebruikt voor bewoning op basis van bruikleenovereenkomsten. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen van SP en D66 door het college van burgemeester en wethouders. Om te voldoen aan de eisen om veilig in de oude school te kunnen wonen zijn extra maatregelen genomen. Ook krijgen de bewoners als extra borging van de veiligheid een brandpreventiepakket.