- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Keuze bij stemmen voor 70-plussers

Inwoners uit Markelo van 70 jaar of ouder hebben in de afgelopen weken een eerste envelop ontvangen met een stempas voor de Tweede Kamerverkiezing. Hiermee kan men op 15, 16 of 17 maart een stem uitbrengen bij het op de stempas vermelde stembureau, of iemand machtigen om om een stem uit te brengen. Voor deze groep inwoners is er naast het stemmen in het stembureau dit jaar een extra mogelijkheid toegevoegd, ze kunnen namelijk ook hun stem uitbrengen per brief. Het briefstembiljet en toebehoren zal uiterlijk 11 maart in de brievenbus vallen. Bij het stemmen per brief is het belangrijk om de instructies precies op te volgen.

Zo ontvangen 70-plussers een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet en een retourenvelop. Indien men kiest voor stemmen per brief, dan vult men op het briefstembiljet de stem in. Het briefstembiljet dient dan in de envelop voor het briefstembiljet te worden gedaan. Op de al ontvangen stempas plaatst u uw handtekening en doet deze samen met de dichtgeplakte envelop met het briefstembiljet in de retourenvelop. Deze retourenvelop dient u uiterlijk 12 maart om 17.00 uur in een PostNL brievenbus te doen. Mocht dat niet lukken kan de retourenvelop uiterlijk 17 maart 2021 ook worden ingeleverd bij de receptie van het gemeentehuis.