- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Good goan: prettig oud worden in Markelo en Corona

In september 2019 werd de handtekening gezet onder de intentieverklaring samen te werken in een lokaal netwerk ouderenzorg ‘Good goan’ door de twee huisartsenpraktijken in Markelo, de thuiszorgorganisaties, Salut welzijn, de gemeente en de ouderenvereniging Markelo. Gezamenlijk maken zij zich sterk voor het bieden van voldoende passende zorg, activiteiten en voorzieningen voor ouderen en mantelzorgers in Markelo, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ook impact op dit lokale netwerk van zorgaanbieders. Een belangrijk onderwerp vanuit het lokale netwerk Good goan is een centraal Meldpunt, vooral dus ook nu.

Salut heeft dit centrale meldpunt, hier kunnen allerlei praktische vragen worden gesteld, en kunnen ook mensen, die willen helpen zich melden, zodat vraag en hulp aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Het centrale meldpunt voor Markelo ligt bij Salutmedewerker Martine Leuveld: 06-86816692.

Vanwege het Corona virus en de maatregelen om het in te dammen hebben sommige mensen het (extra) moeilijk. Tegelijk zijn er veel mooie initiatieven om elkaar door deze lastige periode heen te helpen. Salut heeft een beperkt overzicht gemaakt waar u voor hulp en vragen terecht kunt. Salut geeft aan dat er meer initiatieven zijn in Markelo. Het verzoek luidt dan ook om deze initiatieven te melden op info@salut-welzijn.nl , zodat de lijst compleet gemaakt kan worden.

In deze tijd, is het extra belangrijk om elkaar te helpen. Salut wil daarin vraag en aanbod bij elkaar brengen. Lukt het u niet om de medicijnen op te halen, boodschappen te doen of loopt u tegen wat anders aan dat het gewone dagelijkse leven in de weg staat? Vul dan de betreffende formulieren in op de website van Salut.

Juist in deze tijd moeten we omzien naar elkaar. Ook vanuit de ouderenvereniging Markelo probeert men op vele gronden, hulp te bieden. Heeft u in deze turbulente tijd behoefte aan nadere inlichtingen of contact, dan u kunt bellen met de voorzitter, Gerda Vedders-Vasters. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 06-51029818.

Op de voorpagina van Tubantia was vanochtend te lezen dat de Twentse huisartsen een Coronaspoedpost openen in Hengelo. Dit geldt NIET voor de Markelose huisartsen. In Markelo is een Corona spreekkamer ingericht in een van de huisartsenpraktijken. Alle afspraken lopen via de huisartsenpraktijken in Markelo. Op de websites van de huisartsen vindt u verdere informatie over de praktijkvoering in deze Corona-crisis.

Vanuit Thuiszorg laat men weten dat het nog steeds lukt de gevraagde zorg te leveren, soms wel in aangepaste vorm. Woonzorgcentrum de Anholtskamp zit echt ‘op slot’. Alle activiteiten in de Anholtskamp zijn uiteraard afgelast. En bezoek wordt niet meer toegestaan. Hartverwarmend zijn de vele berichtjes en tekeningen; het is fijn te merken dat de bevolking enorm meeleeft. Tot slot: volg de aanwijzingen van het RIVM. Houd afstand en blijf zoveel als mogelijk thuis.