- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Schoolzone ter grootte van drempel

Vanmorgen is op de Prinses Irenestraat een begin gemaakt met de verkeersmaatregelen rondom het nieuwe kindcentrum. Veel passanten keken enigszins verbaasd dat de schoolzone niet groter is dan de drempel ter hoogte van de kruising met de Wehmekamp. “Kan me niet voorstellen dat hier opdracht voor is gegeven”, aldus een van de omwonenden. Omwonenden hebben zorgen rondom de verkeersveiligheid met betrekking tot het nieuwe Kindcentrum Markelo. Een geplande informatiebijeenkomst waarop de gemeente de plannen zou toelichten is 5 voor 12 afgelast vanwege corona, toch willen omwonenden alsnog graag een informatiebijeenkomst op locatie voordat verdere plannen uitgevoerd gaan worden.

“We hebben bewoners de kans gegeven via onze website kennis te nemen van de uiteindelijke plannen. Deze zijn tot stand gekomen met inbreng en suggesties van alle betrokkenen. In grote lijnen is er sprake van een breed gedragen plan. Dat blijkt ook wel, er zijn tot dusver verder nog geen vragen of opmerkingen ontvangen van omwonenden. En via de gebruikers hebben we alleen maar positieve feedback ontvangen op het niet laten doorgaan van deze bijeenkomst. Er worden geen alternatieve bijeenkomsten georganiseerd. Uiteraard zullen we altijd reageren op individuele vragen”, geeft de projectleider namens de gemeente Hof van Twente aan.