- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Gemeente pakt eikenprocessierups aan

De gemeente Hof van Twente komt dit jaar met een aangepaste aanpak van de eikenprocessierups. Dit mede naar aanleiding van een explosieve groei in het aantal haarden van de rups in 2018 en 2019 dat zorgde voor (gezondheids)klachten en meldingen. De afhandeling van de meldingen kostte de gemeente veel tijd en geld. Een van de maatregelen die vorig jaar al is genomen in het kader van de bestrijding is het ophangen van nestkastjes, dit zal tevens zorgen voor een impuls van de biodiversiteit. Vanaf deze maand zal de gemeente door te vernevelen met aaltjes (nematoden) preventieve maatregelen nemen om extreme uitbraken zoals in 2018 en 2019 te voorkomen.

De methode van verneveling kan vroeg in het voorjaar worden toegepast, juist wanneer andere rupsen nog niet uit hun cocon zijn gekomen. De kans op het onbedoeld behandelen van andere rupsen is hierdoor kleiner. De methode is volgens de gemeente niet schadelijk voor bomen, planten, mensen en dieren en heeft beperkte schadelijke werking op de biodiversiteit. Het effect van deze preventieve maatregel is sterk afhankelijk van het weer. In april volgt dan ook een tweede behandeling, om zo de kans dat het effect heeft te vergroten. Mocht verneveling niet kunnen, dan kan een bacteriepreparaat worden overwogen. Deze methode heeft niet de voorkeur van de gemeente, omdat het andere rupsen aantast en dus van negatieve invloed is op de biodiversiteit.

Naast de preventieve maatregelen zal de gemeente vanaf eind mei de rupsen en nesten verwijderen door ze weg te zuigen. Dit zal alleen plaatsvinden bij gemeentelijke bomen in de bebouwde kom, waarbij locaties die de meeste overlast veroorzaken prioriteit krijgen. Locaties waar veel mensen komen en waar veel eiken staan worden systematisch behandeld.

Meldingen van overlast zullen vanaf dit jaar ook anders worden opgepakt. Inwoners kunnen een melding doen door het kenbaar maken van de bewuste boom bij de gemeente. De meldingen kunnen dan effectiever worden verzameld en per gebied worden opgepakt.

De nieuwe aanpak zal ongeveer 100.000 euro gaan kosten, waarbij de helft van de kosten bestaan uit de preventieve behandeling en de andere helft uit het verwijderen van de rupsen en de nesten. De werkelijke kosten zijn mede afhankelijk van het weer.