- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Onveilige verkeerssituaties Beaufortplein

Sinds de tijdelijke huisvesting van Obs de Zwaluw in het voormalige pand van Countus aan de Burgemeester de Beaufortplein zijn er meerdere meldingen binnengekomen van verkeersonveilige situaties rondom de tijdelijke locatie. De door de gemeente genomen verkeersmaatregelen blijken niet afdoende. Aan het begin en aan het einde van de schooldag helpen elke dag twee ouders de kinderen met het oversteken van de Grotestraat. Meerdere leerkrachten zijn elke dag op het tijdelijke schoolplein aanwezig om de kinderen te begeleiden bij het op- en afgaan van het schoolterrein. “Vooral wanneer het regent is het een complete chaos hier rond de school. Dubbel parkeren, het negeren van de eenrichtingsweg richting de huisartsenpraktijk van Meereboer en de Jonge maar ook de snelheid waarmee hier wordt gereden is niet ok”, vertellen een aantal ouders. Al pratend blijkt dat zelfs een aantal ouders waarvan de kinderen op deze school zitten zich niet of nauwelijks houden aan de verkeersregels. De OR van Obs de Zwaluw heeft er voor gezorgd dat alle kinderen een oranje veiligheidshesje hebben gekregen op het moment dat de verhuizing naar de tijdelijke locatie definitief was. Nu de afritten van de A1 richting Holten tijdelijk zijn afgesloten door wegwerkzaamheden is het in de Grotestraat rustiger met het aantal verkeersbewegingen maar de onveilige situaties rondom de tijdelijke locatie zijn er volgens betrokken ouders nog niet veel minder door geworden.