Waardige wagen voor Koning(inn)en Dorpsfeest

Met een nieuw en koninklijk waardig vervoersmiddel zullen de komende Biljartkoningin, Biljartkoning en Schutterskoning of – koningin op zondag 25 augustus door de straten van Markelo worden verreden. Waar de koningen en koninginnen tot 2009 met paard en wagen in de optocht werden vervoerd, verdwenen de paarden vanwege de veiligheid daarna uit de optocht en werd de koets motorisch voortgetrokken. Vorig jaar werd een legervoertuig ingezet, volgens Schutterskoning Eppie ten Hove was het voertuig te dicht en was er weinig interactie met het publiek. De beide commissies hebben gemeend hier iets aan te doen en komen dit jaar dus met een geheel nieuw koninklijke vervoermiddel.

Alle commissies leveren een bijdrage aan het nieuwe koninklijke vervoersmiddel. Het gezamenlijke klussen zorgt voor verbinding en saamhorigheid van de commissies onderling. De creatieve commissie is verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe vervoersmiddel.