Oude schoolgebouw Zwaluw verdwenen

Op de plek waar tot twee maanden terug nog gewoon les werd gegeven is van het oude schoolgebouw van Obs de Zwaluw inmiddels niet veel meer over. Nadat de school vanaf begin juni tijdelijk werd gevestigd aan het Burgemeester de Beaufortplein werd al snel een start gemaakt met asbestsanering en sloop van het oude schoolgebouw. Het lijkt erop dat de sloop geheel volgens planning verloopt, waarbij eerder werd aangegeven dat de sloopwerkzaamheden voor de bouwvak zouden zijn afgerond. De bebouwing boven de grond is inmiddels gesloopt. Op deze plek zal binnenkort begonnen worden met de bouw van het nieuwe kindcentrum. De gemeente verwacht dat in het schooljaar 2020-2021 leerlingen van De Welp en De Zwaluw hun intrek nemen in dit nieuwe schoolgebouw.

Dronefoto’s: Gerrit Smit

Foto’s Roy Noteboom