Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo keert uit

Na twee jaar niet te hebben uitgekeerd, heeft het Algemeen Bestuur van Stichting Dorpsfeest Markelo gisteravond tijdens de voorjaarsvergadering besloten om dit jaar weer een bedrag in het Ondersteuningsfonds te storten. “Vorig jaar, 2018, was namelijk een goed jaar voor het Dorpsfeest, in alle opzichten. Dat is dan ook goed nieuws voor de Markelose verenigingen”, vertelt penningmeester van Stichting Dorpsfeest Markelo, Els Ulkeman. Markelose verenigingen en/of instellingen kunnen een financieel beroep doen op het Ondersteuningsfonds. Zij kunnen bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen voor een te organiseren evenement of een noodzakelijke investering. “Zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld bijdragen gedaan voor het organiseren van Markelo in Concert en aan de Oranjevereniging Markelo voor straatversiering” licht Els toe.

Wil je als vereniging/instelling een aanvraag doen? Dit kan uitsluitend schriftelijk via het aanvraagformulier op de website van Dorpsfeest Markelo. Let op: de sluitingstermijn is 15 juni 2019. Ook moet de aanvraag aan de geldende richtlijnen voldoen. Lees deze dus goed door vóórdat je een aanvraag indient. De Ondersteuningsfondscommissie bepaalt wie er geld uitgekeerd krijgt en hoe verdeling plaatsvindt. Alle aanvragers krijgen hierover in juli 2019 bericht. Heb je vragen over het Ondersteuningsfonds of over de aanvraag? Neem dan contact op met Els Ulkeman, penningmeester Stichting Dorpsfeest Markelo.

Bij de organisatie van een Dorpsfeest komt heel veel kijken. Om alles in goede banen te leiden, is hiervoor in 1983 ‘Stichting Dorpsfeest Markelo’ opgericht. Wat misschien niet iedereen weet, is dat er ook een ‘Ondersteuningsfonds’ ingesteld is. Markelose verenigingen en/of instellingen kunnen hier een beroep op doen, om zo aanspraak te maken op een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld een evenement.

Stichting Dorpsfeest Markelo organiseert elk jaar een Dorpsfeest. Els Ulkeman, Penningmeester van Stichting Dorpsfeest Markelo: “Je kunt je voorstellen dat met de organisatie van een dergelijk feest, kosten en inkomsten gemoeid gaan. En de inkomsten kunnen nogal verschillen, want het ene jaar heb je nou eenmaal een beter resultaat dan het andere jaar. Een stichting heeft niet als primaire doelstelling om winstgevend te zijn. Daarom is bij ons statutair geregeld dat, wanneer daar ruimte voor is, een deel van het resultaat wordt uitgekeerd aan het Ondersteuningsfonds”, aldus Els.

Het Ondersteuningsfonds heeft als doel “het sociale en maatschappelijke belang van de Markelose gemeenschap te bevorderen”. Het fonds kan afhankelijk van het resultaat van het Dorpsfeest jaarlijks een uitkering doen door financiële bijdragen te verlenen aan Markelose verenigingen en/of instellingen. Zo vloeit het positieve resultaat van het Dorpsfeest terug naar Markelo.