Dave Assink 25 jaar

Wie dacht dat de Markelose brandweer vandaag een oefening hield in de Koekoek kwam bedrogen uit. Ondanks dat het korps wel enigszins had uitgepakt was er van een oefening geen sprake. De versierselen werden geplaatst door het Markelose korps om Dave Assink te attenderen op zijn 25e verjaardag. Dave; namens het hele korps nogmaals van harte gefeliciteerd met je 25e verjaardag!