Verwaarlozing dieren op boerenerf

Een uitspraak van de rechter heeft er deze week voor gezorgd dat een boerenbedrijf aan de Herikerweg in Markelo een straf van 5.000 euro boete waarvan 4.000 voorwaardelijk en een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf voor het verwaarlozen van het vee opgelegd kreeg. Bovendien geldt dat wanneer de maatschap meer dan 94 runderen neemt, het bedrijf kan worden gesloten met een proeftijd van drie jaar. Het Openbaar Ministerie vervolgt het agrarisch bedrijf voor de verwaarlozing van vee. Bij een controle in september 2017 zijn een flink aantal gebreken geconstateerd. Het vee had noch de beschikking over water, noch over een schone of droge ligplaats. Meerdere dieren waren niet binnen de gestelde termijn van drie werkdagen na de geboorte geregistreerd en oormerken ontbraken doordat deze of niet waren aangebracht of  waren verloren.