- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

MR en buurt voorzien verkeersproblemen Countuspand

In een gezamenlijke nieuwsbrief aan ouders en verzorgers van leerlingen van Obs de Zwaluw hebben zowel de Medezeggenschapsraad als ook het team van Obs de Zwaluw de ouders afgelopen weekend op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rondom de tijdelijke huisvesting van de school. Daarin wordt aangegeven dat het team afgelopen week een bezoek heeft gebracht aan het gebouw van Countus en daar een positief gevoel over het gebouw van heeft gekregen. Uit een bijeenkomst met omwonenden van het Beaufortplein is gebleken dat de omwonenden geen probleem hebben met de tijdelijke huisvesting van de school in het pand van Countus maar wel moeilijkheden voorzien ten aanzien van het verkeer wat onderstreept wordt door het team en de MR van Obs de Zwaluw. 

Voor velen kwam de definitieve keuze van de tijdelijke huisvesting eind januari, als een verrassing en riep meteen vragen op bij MR en ouders. Ook voor de MR, die in april 2018 richting de stuurgroep Kind Centrum Markelo hun zorgen hadden geuit over de voortgang en het gebrek aan informatie over de tijdelijke huisvesting. “In diezelfde brief werd aandacht gevraagd voor een veilige locatie en een goede bereikbaarheid van deze locatie. Onze zorgen werden gedeeld en zodra er meer bekend was over een tijdelijke locatie zouden wij worden geïnformeerd. Zowel over de tijdsplanning als de locatie zelf. Deze informatieverstrekking verliep niet geheel soepel. Op een gegeven moment werd medegedeeld dat de Haverkamp de tijdelijke locatie zou worden. Een prima locatie volgens directie, leerkrachten en MR. Als MR zijn wij toen verdergegaan met het bespreken van mogelijke knelpunten ten aanzien van die locatie. Tevens wilden we duidelijkheid over de verhuisdatum. De definitieve datum voor verhuizing kwam maar niet. Dinsdag 29 januari heeft de gemeente besloten dat het gebouw van Countus de tijdelijke voorziening voor de Zwaluw gaat worden”, schrijft Belia Hijlkema aan als voorzitter van de MR.

Uit een gesprek van de gemeente met het OPO bestuur en de directie van de Zwaluw bleek dat de locatie bij De Haverkamp te duur zou uitvallen met betrekking tot units plaatsen, grond verharden, aanleg ICT en riolering. Hierop heeft een afvaardiging van de Zwaluw een bezoek gebracht aan het pand van Countus waarna werd aangegeven positief te zijn over de binnenruimte maar er wel de nodige vragen lagen met betrekking tot de buitenruimte. Het besluit van de gemeente voor de definitieve locatiekeuze kort daarop zorgde dan ook voor een verrassende wending.

De MR wil op korte termijn in gesprek met de gemeente over de verkeersveiligheid rondom de nieuwbouw van het kindcentrum als ook bij de buitenruimte bij de tijdelijke locatie.