- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Kerkklokken geven startschot Kerkbalans

Met het luiden van de kerkklokken in de Martinuskerk wordt aanstaande zaterdag om 13.00 uur het startschot gegeven aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. Dit jaar  loopt de actie tot 2 februari en draagt deze actie het motto: ‘Geef voor je kerk’. Alle leden van de kerkelijke gemeente krijgen een enveloppe thuis met de vraag hoeveel zij willen bijdragen in 2019 voor hun Martinuskerk en het werk van de predikanten maar ook de ruim 180 vrijwilligers die zich dienstbaar maken in de Markelose gemeenschap. De ‘deuren’ van de Martinuskerk staan altijd voor u open, ook als u geen lid bent. Heeft u behoefte om eens van gedachten te wisselen met de predikanten of de koster Jeroen Noltus, meldt dit in de Martinushof bij het kerkelijk bureau of bel hen persoonlijk. De telefoonnummers staan vermeld in elke editie van het Markelo’s kerkblad. 

De actie Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan.

In de voorgaande jaren is door de Martinuskerk ook aan de Noabers gevraagd hun vrije gift – voor onderhoud en behoud van de kerk – over te maken. Vanzelfsprekend is deze vrijwillige gift van wezenlijk belang voor onze Martinuskerk. Dit jaar vragen wij dan ook aan ALLE Markeloërs die niet bijdragen via de actie Kerkbalans, om toch hun gift over te maken op de Noaberrekening van de Martinuskerk: NL59RABO0373724861.

In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in het Markelo’s kerkblad zal aanstaande zondag 20 januari om 10.00 uur John Eertink uit Rijssen voorgaan in de Eredienst. Het heilig avondmaal zal komen te vervallen en op een later tijdstip opnieuw worden ingepland.