Vrijheid kent wel degelijk grenzen

Net als vele andere media publiceert Maarkelsnieuws columns. Iedere zondagochtend valt er onder de noemer ‘onsProat’ een column van één van de, aan deze nieuwssite verbonden columnisten te lezen. We laten onze columnisten vrij om op eigen naam te schrijven wat ze willen. Deze vrijheid van meningsuiting vinden wij als redactie belangrijk. Toch heeft deze vrijheid grenzen. Zo werd er in de column van Willian van vandaag de commercieel directeur van Univé publiekelijk aan de schandpaal genageld. Als redactie distantiëren wij ons van de uitlatingen van Willian in zijn column en betreuren het dat deze column op deze wijze is gepubliceerd.

Het voorval dat in de column wordt beschreven slaat terug op een eerdere column van Willian over de verhuizing van Univé naar de Taets van Amerongenstraat. Ook in die column werd er op de persoon gespeeld. Met een nieuwe winkel aan de Taets van Amerongenstraat blijft een groot bedrijf als Univé juist behouden in het straatbeeld van Markelo, dit is mede te danken aan de inzet van Jan Thale Haandrikman, die tevens voorzitter is van Ondernemend Markelo.

Wij vinden nog steeds dat een columnist moet kunnen schrijven wat hij of zij wil en dat er in een column een grote vrijheid moet blijven bestaan om kritiek te leveren. Desondanks zijn er wel grenzen en is één van die grenzen, met het op de man spelen, in de column van vandaag overschreden.