- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Martinuskerk voor alle Markeloërs

Dat de deuren van de Martinuskerk open staan voor alle Markeloërs is gezien de vele activiteiten die de kerk jaarlijks organiseert of haar medewerking aan verleent, meer dan duidelijk. Je hoeft maar te denken aan de vele concerten, exposities van foto’s en kunst, de Sneeuwkoningin en de vragen die opgenomen waren in het kwisboek van de eerste editie van de Maarkelse Kwis waarbij alle deelnemers in de kerk een muziekvraag kregen voorgeschoteld. En ondanks dit vindt de Kerkenraad van de Protestantse gemeente Markelo het belangrijk om nogmaals aan te geven dat zich achter het uitgebrachte persbericht scharen van Ds. Rene de Reuver, scriba van de generale synode, inzak de Nashville-verklaring. “Wij willen benadrukken dat iedereen welkom is in onze Martinuskerk en er zich welkom mag voelen. Mocht u vragen hebben over het onderstaande persbericht of anderszins behoefte voelen met onze dominees of kerkenraadsleden te spreken over deze kwestie schroomt u dan niet, maar weet ons te vinden bij de zondagse Eredienst, via telefoon, mail of anderszins”, aldus Henk Bolink namens de Kerkenraad. 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.