Volkskerstzang in Martinuskerk

Aanstaande zondag is er vanaf 19.30 uur in de Martinuskerk een volkskerstzangdienst. Medewerking verlenen de Markelose Fanfare onder leiding van Frank Uuldriks en het koor van de boerendansers van de Folkloristische Vereeniging Markelo. Het koor staat onder leiding van Hermien Leferink en treedt op met de muzikale begeleiding van Ari Blankenstijn en Nina Companje. Daarnaast worden kerstliederen gespeeld die door iedereen kunnen worden meegezongen en vertelt Jan Henk Berendsen over de kerstgedachte en draagt Dina Nijkamp een door haar zelf gemaakt gedicht voor. Voorafgaand aan de dienst heten de Ossenhoornblazers Markelo alle bezoekers welkom onder de toren van de Martinuskerk. Gerrolt Droogsma bespeelt tijdens deze Volkskerstzangdienst het kerkorgel.