Lichtjesmiddag zaterdag 15 december

De Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente organiseert op zaterdag 15 december vanaf 16.45 uur evenals voorgaande jaren een Lichtjesmiddag op de Algemene Begraafplaats in Markelo. Om 17.00 uur wordt de Lichtjesmiddag geopend door de Stichting BAB op de Markelose begraafplaats gevolgd door een herdenking en/of een gedicht. Na een moment van stilte ter nagedachtenis aan alle overledenen wordt wederom een gedicht of liedje voorgedragen. Door de sfeervol verlichte begraafplaats en het gezamenlijk herdenken van overleden dierbaren geeft de Lichtjesmiddag voor menigeen een beetje troost in de decembermaand. Na een teken van de Stichting BAB kunnen alle aanwezigen rond 17.15 uur het aangeboden herdenkingslicht op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen waarna men de verlichte begraafplaats in stilte kan verlaten. Tevens is er gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats.  “We raden mensen aan om een zaklamp mee te nemen en hopen ook dit jaar weer op uw komst en een waardige herdenking’, aldus Jan Meutstege namens de Stichting BAB. 

Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen in Markelo, Goor, Delden en Diepenheim is de stichting afhankelijk van organisaties en personen. Ook dit jaar zijn er weer vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen. Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren: in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen. Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers, dan kun je contact opnemen met de stichting BAB.

   De Stichting BAB Hof van Twente organiseert de Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente in de maand december. Voor elke begraafplaats of herdenkingspark geldt dat het geheel sfeervol wordt verlicht met vuurschalen/korven en fakkels. Door het organiseren van deze bijeenkomsten willen zij een ieder in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op gepaste wijze te gedenken tijdens deze Lichtjesmiddagen. Ook zullen de plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoornboazers hun speciale klanken laten horen. Mede door de ondersteuning van Uitvaartonderneming Vruwink, Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’  Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor worden de Lichtjesmiddagen in 2018 georganiseerd.

Stichting BAB organiseert naast de lichtjesbijeenkomst in Markelo ook herdenkingsbijeenkomsten op de begraafplaatsen in Goor, Delden en in Diepenheim. De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde. Het complete programma lichtjesmiddagen Stichting BAB Hof van Twente:
zondag 16 december 2018 op de algemene begraafplaats in Goor
zaterdag 22 december 2018 op de algemene begraafplaats in Delden
zondag 23 december 2018 op de algemene begraafplaats in Diepenheim.