Ondernemers ‘pitchen’ bij Hoestinkhof

Een van de eerste zichtbare activiteiten van Ondernemend Markelo vond gisteravond plaats bij De Hoestinkhof. De ondernemersclub die een voortzetting is van de voormalige Ondernemers Vereniging Markelo organiseerde bij De Hoestinkhof een ondernemersavond. Met ruim 75 aanmeldingen een veelbelovende aftrap van een aantal netwerkactiviteiten. De avond werd geleid door Kristel Veltkamp. Aan het begin van de avond werd in een kort gesprek met voorzitter Jan Thale Haandrikman uitgelegd wat Ondernemend Markelo zoal doet. Lang niet iedereen kende elkaar of wist bij welke onderneming de persoon hoorde. Dat werd anders nadat er in groepjes van 4-5 mensen per tafel iedereen zichzelf moest ‘pitchen’ tegenover de rest van de tafel. Een deel van de mensen wisselden vervolgens door naar de volgende tafel om daar hetzelfde over te doen. Dit leverde leuke gesprekken op, wat ook aan het eind van de avond zorgde voor een aantal interessante gesprekken van ondernemers die elkaar daarvoor toch eigenlijk helemaal niet zo goed kenden.

Tijdens het pitchen werden de ondernemers getriggerd om in 1 minuut iets van zichzelf en de onderneming te vertellen. Door de aanwezige ondernemers werd deze manier van kennismaken met elkaars vakgebied gewaardeerd en met deze avond heeft Ondernemend Markelo haar vuurdoop met een eerste activiteit in ieder geval goed doorstaan. Eerder bleek ook tijdens de edities van het Maarkels Business Event dat ondernemers graag naar zo’n netwerkavond komen als er een leuk en/of interessant programma wordt geboden.