De Marke van Kerspel Goor (2)

Evenals vorige week ook deze week in de Oude Toren weer een passage uit het boek De Marke Kerspel Goor. Het boek zal vrijdag 19 oktober worden gepresenteerd door de Stichting Heemkunde Markelo.

Nötteberg
In de Spaanse tijd hebben de boeren “onder de schantze van Goer woenachtig” het dikwijls zwaar te verduren gehad. Zo vinden we in de notities van de ontvanger van ’s landsmiddelen onder het jaar 1584 vermeld: Nuttenberch, vermits ’t gewalt van den ruiteren binnen Goer in ’t garnizoen liggende, verloepen ende is ’t gewas mittet huys vernyelt ende verweustet geworden. Voor het jaar daaropvolgend vermeldt de ontvanger: is het huys verleden jaer bij den soldaten ende zuytelers afgebroken en ’t erve sedert belmundig blijven liggen.
In 1602 zal de boerderij weer herbouwd zijn want dat bestaat het volgens het verpondingsregister uit 4 mudde geseies en 3 dagwerck hoylandes.

In 1620 is er een proces gevoerd tussen Hermen van Ensse tot Heeckeren samen met de stad Goor tegen de marke Stokkum over het recht van plaggenmaaien op de stadswei van Goor door de erven Bronnincreff en Notteberch gelegen onder Goor. De zaak is eerst al voor het drostengericht van Twente geweest, daarna heeft de stad arbitrage door 4 scheidslieden aangeboden.

Het boek De Marke Kerspel Goor kan bij voorinschrijving worden besteld voor 25 euro, na 19 oktober is het boek te koop voor 27,50 euro en zal deze tevens te koop zijn bij Boekhandel Prins in Markelo en The Read Shop in Goor.