- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Ouderen genieten van impressie Dorpsfeest

Veel ouderen waren vanmiddag naar de grote zaal  van woonzorgcentrum Anholtskamp gekomen op uitnodiging van het bestuur van Dorpsfeest Markelo om gezamenlijk naar een impressie te kijken van het feest dat drie weken geleden bij menigeen onderwerp van gesprek was. Zo werden vanmiddag met ondersteuning vanuit Maarkelsnieuws impressies bekeken van amusementsorkest de Grosmeijers, het Fruhshoppen en natuurlijk de optocht met het thema Theatertour. De beelden die overigens het gehele jaar te bekijken zijn via het Dorpsfeestvideokanaal www.Markelo.nl zijn evenals voorgaande jaren opgenomen door Stephan Kuipers. 

De middag werd geopend door Henk Bussink, die in zijn afsluiting aangaf dat dit tevens zijn laatste officiële taak was in zijn rol als voorzitter van de stichting Dorpsfeest Markelo. Hilko nam hierop dankbaar gebruik om zich kort en bondig voor te stellen en gaf gelijkertijd aan ook volgend jaar graag terug te komen om opnieuw samen met de ouderen terug te blikken op het Dorpsfeest. Vanaf 3 oktober zal hij de voorzittersrol definitief overnemen van Henk Bussink.