Onderzoek woonbehoeften Markelose jeugd

De Dorpsraad Markelo is samen met de Gemeente Hof van Twente en woningstichting Viverion een onderzoek gestart naar het woningaanbod voor jongeren in Markelo. Dit betreft jongeren die een starterswoning willen kopen en jongeren die op zoek zijn naar een huurwoning. Uit signalen van meerdere kanten in Markelo blijkt namelijk dat er steeds meer jongeren vertrekken uit Markelo omdat er geen betaalbare woning te vinden is.

In april is er vanuit de Dorpsraad kenbaar gemaakt aan de Gemeente Hof van Twente, hier iets aan te willen veranderen. Gezien het niet precies duidelijk is om de hoeveelheid woningen en het aantal jeugdigen het gaat, is samen met wethouder Wim Meulenkamp besloten een onderzoek te starten naar dit probleem.

Voor dit onderzoek is inmiddels een werkgroep van 6 jongeren uit Markelo samengesteld. Samen met deze werkgroep is een enquête opgesteld, die medio oktober ingevuld zal kunnen worden door alle jongeren in Markelo tussen de 17 en 30 jaar. Door deze enquête massaal in te vullen zal er een helder beeld geschetst kunnen worden van de woonbehoeften van de jeugd en kunnen zowel gemeente Hof van Twente als Viverion oplossingen aandragen.