Prinses Beatrixstraat

Hier staan nog de berkenbomen die hier toen geplant zijn. Deze foto stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze bomen zijn in het midden van de tachtiger jaren verwijderd.

Als alles volgens planning gaat zal er in 2019 een herstructurering van de Prinses Beatrixstraat plaatsvinden. Deze straat die in de vijftiger jaren is aangelegd kampt met onder meer rioleringsproblemen. In de Oude Toren gaan we vandaag terug in de tijd met enkele oude foto’s van de Prinses Beatrixstraat.

Rechts de boerderij Erve Smitjan. Er was toen nog weinig bebouwing aan de Beatrixstraat.