Reconstructie Pr. Beatrixstraat in 2019

Gemeente Hof van Twente houdt een tweede inloopavond op 17 september vanaf 18.00 tot 20.00 uur om toe te lichten hoe zij tot het voorlopig ontwerp zijn gekomen voor de reconstructie van de Prinses Beatrixstraat in Markelo. Voor dit voorlopig ontwerp heeft de gemeente geprobeerd om de ideeën van aanwonenden die zij tijdens de eerste inloopavond hebben gekregen, zoveel mogelijk in te passen. De inloopavond vindt plaats op de groenstrook ter hoogte van huisnummer 28 aan de Prinses Beatrixstraat in Markelo. De projectleider geeft aan dat de werkzaamheden voor de reconstructie aan de Prinses Beatrixstraat zeker dit jaar niet meer zullen worden uitgevoerd, maar voor volgend jaar op de planning staan. Vanwege tijdelijke verplaatsing van Obs de Zwaluw waren er deze zomer al vragen gesteld over de verkeersveiligheid.

Gemeente Hof van Twente geeft aan dat uit controles blijkt dat de riolering in de Prinses Beatrixstraat in slechte staat verkeerd. Daarnaast is het asfalt en de fundering aan vervanging toe. De weg word bij de reconstructie ingericht als 30-km zone, om te voldoen aan de regels van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Ook willen de kabel- en leidingbedrijven onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.