Vragen over verkeersveiligheid tijdelijke school

Obs de Zwaluw zal halverwege het komende schooljaar verhuizen naar een tijdelijke locatie bij De Haverkamp. De gemeente heeft voor het buitenterrein en parkeerplaatsen afspraken gemaakt met de familie Nijland. Daarnaast huurt de gemeente een aantal ruimten in de sporthal van Stichting Sporthal Markelo. Een aantal betrokken ouders hadden wat vraagtekens bij de verkeersveiligheid van de tijdelijke locatie omdat op korte termijn ook werkzaamheden aan de Prinses Beatrixstraat staan gepland. Volgens de projectleider betrokken bij de tijdelijke huisvesting, is er afstemming tussen beide projecten.

Wethouder Harry Scholten heeft richting ouders aangegeven dat de plannen voor de tijdelijke huisvesting en de consequenties die dit zal hebben voor het halen en brengen van de kinderen en het zelfstandig lopen en fietsen naar de tijdelijke locatie kort na de zomervakantie verder uitgewerkt zijn en met belanghebbenden zullen worden gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf januari 2019 les krijgen vanuit de tijdelijke locatie bij De Haverkamp.