Frank Graham overleden

Oud veteraan Frank Graham uit Midland, Ontario is vannacht op de respectabele leeftijd van bijna 96 jaar overleden. Zijn familie heeft dit vanmiddag bekend gemaakt en Gert Jan Oplaat gevraagd om dit te delen met Markelo. De Canadese bevrijder gold als een groot inspirator voor met name de jeugd. ‘Mister Veteran’ was trots op zijn titel die hij vanuit Markelo kreeg maar vond zich zelf geen held en vertelde tijdens de vele bezoeken die hij aan Markelo bracht over zijn ervaringen tijdens zijn bevrijdingstocht, om een ieder er van te doordringen dat onze vrijheid een groot iets is.  Het Canada Comité Markelo organiseerde drie herdenkingsfietstochten waaraan zijn naam onuitwisbaar verbonden zal blijven; de Frank Graham Cycle Liberation Tour.

Drie fietstochten in 2013, 2015 en de laatste in de 2017 waarbij jongeren uit Canada en Nederland samen 10 dagen op de fiets doorbrachten met het doel om de jeugd er van te doordringen dat iets dergelijks nooit meer dient te gebeuren. Tijdens de tochten werd de jeugd betrokken bij herdenkingen, het bezoeken van oorlogsmusea en diverse plaatsen die herinneren aan de zwarte periode uit de recente geschiedenis. In 2013 en 2015 was het Frank Graham zelf die de fietsers bij hun terugkomst in Markelo welkom heette. “We zijn aangeslagen. Ondanks zijn respectabele leeftijd komt zijn overlijden voor ons toch onverwachts. We zijn enorm dankbaar dat we dit allemaal voor hem hebben mogen doen en zullen ook zeker ons best blijven doen om zijn boodschap uit te blijven dragen door te blijven herdenken en te benadrukken hoe belangrijk onze vrijheid is”, vertelt Berry Nijland namens het Canada Comité. 

Wanneer Frank Graham begraven wordt is op dit moment nog niet duidelijk. Zeker is dat Gert Jan Oplaat op korte termijn zal afreizen naar Canada om de familie van de oud veteraan te steunen en het verzoek van Frank, om te spreken op zijn begrafenis in te willigen.